In Maastricht wordt afvalwater gezuiverd met…. afvalwater

De bestaande samenwerking tussen ‘chemie’ en ‘papier’ in de zuivering van industrieel afvalwater in en rond Maastricht is verder uitgebreid. Ook voedingsmiddelenbedrijf Mora transporteert nu haar afvalwater naar de zuiveringsinstallatie van papierfabriek Sappi. De samenwerking zorg naast een forse financiële besparing ook voor een milieuvoordeel: er zijn aanzienlijk minder chemicaliën nodig.

De capaciteit van de afvalwaterzuivering van de Maastrichtse papierfabriek van Sappi is voldoende om ook andere afvalstromen te kunnen verwerken. Eerder sloten Marsna Paper (Meerssen) en BASF hun afvalwater aan op de zuivering van Sappi. Naast de efficiencywinst wordt daarbij ook een ‘technologische winst’ bereikt: nitraat in het afvalwater van BASF wordt afgebroken met organisch materiaal (CZV) in het afvalwater van de papierindustrie. Zo wordt afvalwater met afvalwater gezuiverd.

Nu wordt ook afvalwater van Mora verwerkt in de installatie van Sappi. Dat was mede haalbaar omdat de bestaande transportleiding van Marsna Paper naar Sappi grenst aan het terrein van Mora. Voordeel in het zuiverigsproces is dat CZV-afvalwater van Mora een verdere bijdrage levert aan het afbreken van nitraat in het afvalwater van BASF.

Het toevoegen van het afvalwater van Mora aan de bestaande samenwerking gebeurt in een eerste fase op proefbasis: in deze fase wordt onderzocht wat het effect van het afvalwater van Mora is op zowel de transportleiding als de zuivering. Naar verwachting is begin 2020 bekend of de samenwerking inderdaad voor alle betrokken partijen positief is.

Belangrijkste voordelen:

  • Minder inkoop van CZV-water nodig voor de afbraak van nitraat.
  • Besparing op de dosering van natronloog bij de zuivering van afvalwater Mora.
  • Besparing op kosten van zuivering via RWZI en de belasting daarop.
  • Betere benutting van de capaciteit van de zuivering van Sappi.

Naast de genoemde bedrijven is bij dit project ‘cluster Maastricht’ ook Evilim Industriewater BV betrokken. Evilim zorgde voor de contracten met betrokken partijen en voor het ontwerp en de bouw van de installaties voor het project.