Uit STOWA praktijkonderzoek blijkt: Muskusrat graaft indrukwekkende gangenstelsels

Er is al langere tijd de nodige discussie over nut of noodzaak van muskusrattenbestrijding. Dit was voor de Unie van Waterschappen vorig jaar aanleiding te starten met een landelijke veldproef waarin de effectiviteit van muskusratbestrijding wordt onderzocht. Het STOWA-onderzoek richt zich vooral op de vraag hoe groot de uiteindelijke invloed van de door muskusrattengraverij optredende schades is op de hoogte, stabiliteit en daarmee de veiligheid van waterkeringen. Daarvoor willen de onderzoekers bijvoorbeeld meer weten over de (maximale) graafcapaciteit van muskusratten.

Purschuim

In het onderzoek naar de graafcapaciteit van de muskusrat is het gegraven gangenstelsel op meerdere plekken gevuld met purschuim. Daarna is het stelsel in zijn geheel uitgegraven. Dat gebeurde onder meer bij Lienden (Waterschap Rivierenland). Dat leverde een indrukwekkend gangenstelsel op, zoals de foto laat zien. Het stelsel werd niet meer bewoond en had een lengte van circa vijf meter. Het liep zo’n twee meter het talud in. De ingangen van het gangenstelsel bevonden zich op de watergrens. Het gangenstelsel was al gedeeltelijk niet meer intact, dit deel kon niet meer worden gevuld met purschuim. De afdruk van het gangenstelsel die zichtbaar is, is derhalve slechts een gedeelte van de totale graverij. 
De komende maanden wordt onderzocht in hoeverre de gangenstelsels de waterveiligheid beïnvloeden.  

(Persbericht STOWA, februari 2014)