Twitter gebruikt voor actuele overstromingskaarten

Tijdens een overstroming is het vaak moeilijk om nauwkeurige en actuele informatie te krijgen over de omvang van de overstroming en het aantal getroffen mensen. Vooral voor hulporganisaties is deze informatie belangrijk om de risico’s verder te kunnen beperken en de juiste maatregelen te nemen. Daarom ontwikkelden Deltares en Floodtags een experimenteel ontwerp voor het afleiden van actuele overstromingskaarten op basis van tweets over overstromingen. 
Social media nieuwe bron
Momenteel worden overstromingskaarten afgeleid uit een beperkt aantal bronnen, zoals satellietbeelden, luchtfoto’s, waarnemingen ter plaatse, hydrodynamische modellen en sporen die na een overstroming achterblijven. Deze informatie komt meestal pas achteraf. Het blijft echter moeilijk om nauwkeurige, actuele overstromingskaarten op te stellen. Met de opkomst van sociale media is een nieuwe bron van gegevens beschikbaar gekomen door actuele waarnemingen van mensen ter plaatse. 
Proef in Jakarta 
In de stad Jakarta, de Twitterhoofdstad van de wereld, bereikte het aantal tweets over een overstroming die op dat moment plaatsvond een piek van bijna 900 tweets per minuut tijdens overstromingen in februari 2015. Zeer veel van deze tweets bevatten informatie over waterhoogte en locatie. Er bestaan echter twijfels omdat de waarnemingen van de waterhoogte meestal ruwe schattingen zijn. Als rampenorganisaties gebruik willen maken van deze massale waarnemingen, moeten de gegevens worden gefilterd, verrijkt en getransformeerd in eenvoudig te interpreteren overstromingskaarten. Deltares en Floodtags ontwikkelden een procedure voor het gebruik maken van de duizenden waarnemingen afkomstig van de sociale media. Met behulp van statistische methoden en hydrodynamisch gecorrigeerde digitale hoogtekaarten stelden ze actuele overstromingskaarten op voor Jakarta. De actuele overstromingskaarten kwamen goed overeen met de werkelijkheid. Deze methode kan eenvoudig op maat worden aangepast voor elke plaats ter wereld, waar voldoende getwitterd wordt en waar regelmatig overstromingen plaatsvinden. 
Effectievere beslissingen
Door deze methode op te nemen in een operationeel waarschuwingssysteem, kunnen actuele kaarten worden gemaakt op basis van tweets die een minuut eerder zijn verzonden. Dirk Eilander (overstromingsdeskundige van Deltares): “Deze nieuwe methode zal uiteindelijk crisismanagers een beter overzicht geven van wat er werkelijk gebeurt tijdens een overstroming, zodat zij effectievere beslissingen kunnen nemen: de juiste maatregelen op het juiste moment, op de juiste plaats”. De kaarten zijn ook nuttig na een overstroming voor het ijken van hydrodynamische overstromingsmodellen en voor verzekeringsmaatschappijen om snel informatie te krijgen over de gebieden waar schade is ontstaan.