Twintig miljoen voor oplossingen bodemdaling Groene Hart

De Regio Deal bodemdaling Groene Hart is 21 november tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling van start gegaan. De komende jaren investeren de betrokken partijen 20 miljoen euro in verschillende projecten in de stad, het land en in kennisontwikkeling. Doel is om oplossingen te vinden voor problemen in het Groene Hart en andere veengebieden die kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte.

De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2 uitstoot vanuit het landelijk gebied, het inklinken van agrarische gronden, en de kosten die met name in het stedelijk gebied in de miljarden lopen. Er zijn daarom nieuwe invalshoeken nodig voor onder andere het wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen.

Omgaan met bodemdaling
Binnen de Regio Deal werken acht regionale overheden, de rijksoverheid, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samen aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. De acht lokale overheden zijn de gemeenten Gouda, Woerden en Alphen, Woerden, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Het Rijk is aangesloten via vijf ministeries: LNV, BZK, I&W, EZK en OCW.

Experimenten uitvoeren
Samen gaan ze verschillende experimenten uitvoeren. Zo wil Woerden wil aan de slag met ‘drijvend bouwen’. En als het aan Gouda ligt, komt hier een publiek kenniscentrum voor bodemdaling.De kennis en oplossingen die in de regio worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast. Tijdens de aftrap ging ook de website van de Regio Deal live. Op deze website staat informatie over de ruim 20 projecten die nu starten.