Twentse KAS-partners bieden staatssecretaris Mansveld city deal aan

De Twentse KAS-partners trekken samen op bij de
uitvoering van diverse klimaatprojecten. In KAS staat de verbinding van
klimaatverandering en actuele maatschappelijke ontwikkelingen centraal, met als
doel de steden op een duurzame, welvarende en groene wijze klimaatrobuust te
maken. Daarbij gaat het om het nemen van maatregelen die bijdragen aan de
beperking van klimaatverandering, aan de beperking van de gevolgen daarvan, aan
het duurzamer en leefbaarder maken van de ruimtelijke kwaliteit en aan de
stedelijke wateropgave.

Klimaatprojecten
De basis voor KAS Twente is een programma van acht
klimaatprojecten met een totale investering van 36 miljoen euro, die
grotendeels voor rekening komen voor de gemeenten en het waterschap. Met de
city deal gaan de Twentse KAS-partners op zoek naar mogelijkheden om de acht
klimaatprojecten te financieren.
Voorbeelden van klimaatmaatregelen die onderzocht en
toegepast worden binnen KAS Twente zijn inventarisaties waar de effecten van
extreme neerslag, hitte en droogte het grootst zijn en wie het kwetsbaarst
zijn, de aanleg van groen en groene daken voor natuurlijke koeling, waterbuffer
en opname van CO2, of de koudewinning uit oppervlaktewater als alternatief voor
airconditioning. Steeds is de rode draad dat in een klimaatactieve stad wordt
gewerkt vanuit een brede kijk om zo vanuit elke denkbare stedelijke opgave
klimaatmaatregelen door te voeren.

App voor melden wateroverlast 
Voorbeelden uit de drie deelnemende gemeenten zijn
gebundeld in het boekje ‘KAS stromen; D’r an!’. Watergraaf Stefan Kuks bood dit
overzicht tijdens het werkbezoek aan aan staatsecretaris Mansveld. Kuks maakt
deel uit van het nieuwe team van klimaatambassadeurs.
 Een van de voorbeelden die worden beschreven betreft
de app waarmee inwoners van Hengelo, die bij extreme regenval te maken krijgen
met ondergelopen straten en spoortunnels, foto’s en feiten over wateroverlast kunnen
melden. Zo betrekt de gemeente bewoners actief bij het vinden van oplossingen.
De gemeente krijgt zo actuele informatie, terwijl het waterbewustzijn van de inwoners
toeneemt. De gegevens van omwonenden moeten de gegevens uit modelberekeningen
gaan aanvullen en bijdragen een de verbetering van de leefomgeving en de strijd
tegen wateroverlast. Een paar keer per jaar leidt extreme regenval in Hengelo
tot ondergelopen straten en spoortunnels.
 
Waterboulevard

Een ander KAS-voorbeeld is de Waterboulevard, de
nieuwe verbinding tussen de gereinigde stadsvijver in de Almelose binnenstad en
het Overijssels Kanaal. Het kanaal gaat doorlopen tot in het hart van de stad.
Later volgt nog uitbreiding met een nieuwe haven. De terugkeer van het water in
Almelo creëert openingen voor klimaatactieve en duurzame initiatieven waaronder
de winning van warmte en koude uit bodem – en rioolwater.