schone drinkwaterbronnen
Drinkwaterbedrijven pleiten voor een betere bescherming van drinkwaterbronnen (foto: Vitens).

In Twente is er geen drinkwaterbron vrij van probleemstoffen. Er zitten onder meer pesticiden, oplosmiddelen en meststoffen in het water. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel maken zich zorgen. “Wij zien de drinkwaterbronnen onder druk staan. Voor alle winningen is bekend welke probleemstoffen zich voordoen en zijn er met partners gerichte acties opgezet om die aan te pakken”, antwoordt GS op statenvragen van Groenlinks.

Het antwoord op de statenvragen over het RIVM-rapport Staat Drinkwaterbronnen windt er geen doekjes om. ‘We zien dat er nog steeds maatregelen nodig zijn om achteruitgang van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te voorkomen. Opkomende stoffen (en de recent vastgestelde signaleringswaarden daarvoor) leiden ertoe dat veel winningen rood scoren. Verder wordt op veel aspecten oranje gescoord omdat de effectiviteit van reeds genomen maatregelen zich nog moet uitwijzen of bepaalde plannen nog niet zijn uitgewerkt’, aldus GS.

Op zoek naar nieuwe bronnen

De provincie is verantwoordelijk voor voldoende schone bronnen voor de drinkwatervoorziening. Overijssel haalt haar drinkwater uit 23 grondwatergebieden. ‘Als er niets gebeurt, ontstaat er in de toekomst een tekort van 5 à 7 miljoen m³ drinkwater in Twente’, signaleert de provincie op de website.  Daarom zoekt provincie Overijssel, samen met Gelderland, drinkwaterbedrijf Vitens en de waterschappen Vechtstromen, Rijn & IJssel en Drents Overijsselse Delta, naar nieuwe, schone drinkwaterbronnen.

Actuele problematiek

Nog steeds produceert Vitens schoon drinkwater. De gebiedsdossiers waarop het RIVM haar rapportage over de drinkwaterbronnen baseert, stammen uit 2017. Maar ze kunnen nog steeds als actueel worden beschouwd, zegt Vitens in een artikel in Tubantia, dat de data voor de rapportages aanleverde. ‘Verontreinigingen op grote diepte verplaatsen zich zo langzaam, dat het lang duurt voordat daarin iets verandert.’

Chlooretheen

In Twente zijn in totaal 11 drinkwaterbronnen. Alleen in de winning Weerselo werd slechts één probleemstof aangetroffen, namelijk chlooretheen. Alle andere winningen hadden er meer. In een enkele winning, zoals Rodenmors bij Denekamp, werden alleen probleemstoffen aangetroffen die waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong hebben.

Zorgwekkend

Vitens vindt de aanwezigheid van de probleemstoffen ‘zorgwekkend’. ‘Ondergrondse waterbronnen zouden zo schoon moeten zijn, dat je er eenvoudig drinkwater van kan maken’, zegt een woordvoerder tegen Tubantia. De aanwezigheid van vervuilingen maakt dat het waterbedrijf steeds meer moet investeren om het water schoon te krijgen. ‘We hebben nu last van vervuilingen die waarschijnlijk jaren geleden al in de bodem en het grondwater terechtgekomen zijn. Het is dus nu zaak daar wat aan te doen, anders krijgen we er later ook weer last van.’