De regering gaat op verzoek van de Tweede Kamer onderzoeken hoe vezelverlies van kleding kan worden geminimaliseerd. (foto: Pixabay).

De regering gaat onderzoeken hoe vezelverlies van kleding kan worden geminimaliseerd. Door het dragen en wassen van bepaalde soorten kleding komen er microplastics in het water. Via de rioolwaterzuivering komen deze microplastics uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. De Tweede Kamer nam 25 februari een motie met het verzoek tot onderzoek aan.

Uitvoering van de motie

De motie werd ingediend door Carla Dik-Faber van ChristenUnie en kreeg een nipte meerderheid met 76 van de 149 stemmen. Nu de motie door de Tweede Kamer is aangenomen, moet minister Van Nieuwenhuizen aan de slag met de uitvoering. De Unie van Waterschappen is blij met de motie en wil graag betrokken worden bij de uitvoering van het onderzoek.

Zuiveren aan de bron

De Unie van Waterschappen pleit voor het principe om aan de bron te zuiveren. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Ook Greenpeace vraagt al langer aandacht voor schadelijke stoffen uit kleding die ons water vervuilen. In het programma ‘Detox my fashion’ vraagt de milieuorganisatie aan modebedrijven om schadelijke stoffen uit kleding te weren.