Tweede Kamer wil meer aandacht voor hoogwatergeul Varik-Heesselt

In de aanloop naar de verkenning is naar mening van de kamerleden te veel toegewerkt met slechts de hoogwatergeul als oplossing. Daarbij zijn aangedragen alternatieven al vrij snel in het proces verworpen. Hierdoor ontbreekt het gewenste draagvlak voor de hoogwatergeul.

Rijnafvoeren
De vereniging Waalzinninig hoopt dat de provincie Gelderland en de Deltacommissaris nu eerst gaan kijken of de cijfers van de Rijnafvoeren die men gebruikt wel kloppen. De vereniging wijst erop dat de uitkomsten van het onderzoek van Wageningen Universiteit zeer afwijken van de cijfers die men gebruikt. 

Onderzoek
De presentatie van dit onderzoek is op 17 december. Als de afvoeren toch zo rampzalig zijn als de provincie en de Deltacommissaris stellen wil de vereniging dat deze partijen alle alternatieven (en niet alleen varianten van één van de alternatieven) bekijken, doorrekenen en bespreken met belanghebbenden.