Klimaatadaptief bouwen kan wateroverlast, zoals hier in Enschede, voorkomen. (foto: gemeente Enschede).

Water en wateropgaven moeten voortaan sturend zijn bij ruimtelijke ordening en in de woningbouw.  Ook moet het kabinet een klimaatadaptieve en waterrobuuste inrichting als voorwaarde stellen bij woningbouwprojecten waaraan de overheid meebetaalt. Pieter Grinwis van de Christenunie diende hiertoe voor het zomerreces een motie die 8 juli met een grote meerderheid van stemmen (121 van de 150) werd aangenomen.

Grinwis verwijst in zijn motie naar het feit dat bijna 60% van Nederland kan overstromen en grote delen van ons land hebben te maken met bodemdaling. Volgens Grinwis stammen veel woningbouwplannen stammen uit de periode voor de kredietcrisis van 2008. Op dat moment waren de klimaatopgaven in de gebouwde omgeving niet scherp in beeld. De plannen zijn daarom ook vaak niet klimaatadaptief en waterrobuust.

Waterschappen enthousiast

Het Tweede Kamerlid constateert dat daar verandering in moet komen. Zeker omdat, volgens de Unie van Waterschappen, de schade door droogte, wateroverlast en hitte in het bebouwde gebied kan oplopen tot wel 124 miljard euro in 2050. Via Twitter laat Willem Wensink van de Unie van Waterschappen weten dat de waterschappen graag meedenken over de uitwerking.

Onbekende klimaatopgaven

Deltacommissaris Peter Glas pleit al langer voor het integreren van klimaatmaatregelen bij bouwontwikkelingen. “In veel gemeentes worden klimaatmaatregelen nog niet altijd meegenomen”, stelde hij vorig jaar in een bericht op Waterforum. “Dat komt door de relatieve onbekendheid met de opgaven voor droogte en hitte, urgentie en handelingsperspectieven. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zet bewust niet in op generieke verplichtingen van adaptatiemaatregelen. Alle gemeentes hebben zich gecommitteerd aan het proces van stresstesten en risicodialogen om de klimaatopgaven serieus in de afwegingen mee te nemen. Het gaat vooral om regionaal maatwerk”, aldus Peter Glas.

Regret-investeringen

Hij voegde daaraan toe dat we ervoor moeten zorgen dat bij elke schop in de grond – bij nieuwbouw, renovatie- en vervangingsopgave én beheer en onderhoud – rekening wordt gehouden met klimaatadaptatie. Glas: “Zo voorkomen we regret-investeringen die in de toekomst bij een doorzettende klimaatverandering zullen leiden tot schades en grote gevolgen, waar we – als we niets doen – onze kleinkinderen, de toekomstige generaties mee opzadelen.”