Tweede Kamer unaniem tegen geothermieboringen in drinkwatergebieden

Op 19 maart heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met een motie van de Partij van de Dieren, waarin gevraagd wordt om een verbod van aardwarmteprojecten in drinkwatergebieden.

Het doel van de motie is het beschermen van waterputten. De indiener van de motie, Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren, is bang dat geothermieputten gaan lekken in drinkwatergebieden. Hij zegt nog geen vertrouwen te hebben in de veiligheid van de aardwarmtetechnologie. Eenmaal vervuilde waterputten kunnen nooit meer in gebruik genomen worden, dus het is volgens hem belangrijk om alle risico’s uit te sluiten. Alle politieke partijen zijn het daarmee eens.

Overheid gaat participeren in geothermieprojecten
Twee dagen na de stemming over de motie van Wassenberg stuurde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een brief aan de Kamer waarin hij duidelijk maakt dat de overheid financieel gaat deelnemen in projecten om aardwarmte te winnen voor de verwarming van huizen en gebouwen. Het kabinet wil de komende jaren beginnen met woonwijken van het gas af halen en geothermie is dan één van de belangrijke alternatieven, schrijft Wiebes in de brief. Energiebeheer Nederland (EBN), dat nu ook al deelneemt in alle olie- en gaswinningsprojecten in Nederland, zal daarom namens de overheid in geothermie gaan participeren.

Wiebes realiseert zich dat er nog risico’s kleven aan geothermie: ‘Een gestructureerde aanpak om de continuïteit van kennis en ervaring te borgen, de kennis van de ondergrond te vergroten en innovaties te versnellen is nodig voor een snelle en verantwoorde groei van geothermie. Zonder deze aanpak houden geothermieprojecten een hoog risicoprofiel, wat leidt tot vertraging of zelfs het uitblijven van vergunningverlening of financiering.’