Tweede Kamer sluit winning schaliegas op land uit tot 2023

De motie was opgesteld door Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66), en mede ondertekend door Liesbeth van Tongeren (Groen Links), Agnes Mulder (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Eric Smaling (SP), Marianne Thieme (PvdD) en Reinette Klever (PVV). Doordat ook coalitiepartner PvdA voor de motie stemde, ontstond er een meerderheid.

De indieners van de motie vreesden dat de regering voornemens was ruimte te willen laten voor schaliegaswinning in de structuurvisie ondergrond. Een uitgelekt concept van de Structuurvisie Ondergrond bevestigt dat dat die angst niet ongegrond is.  Na aanname van de motie wordt het verbod op schaliegaswinning verlengd tot 2023 ofwel het einde van de looptijd van het Energie-akkoord.

Vewin is blij dat de motie is aangenomen. Op dit moment is er nog onvoldoende bekend over de risico’s van het winnen van schaliegas voor het grondwater en ontbreekt het aan wettelijke mogelijkheden om schaliegaswinning goed te reguleren.