Tweede Kamer pleit voor einde afvalstatus fosfaat

De moties waren tijdens het algemeen overleg circulaire economie van 17 december ingediend. De Unie van Waterschappen (UvW) zou het liefst zien dat de ‘end-of-waste’ status voor teruggewonnen grondstoffen op Europees niveau wordt geregeld. Als dat op korte termijn niet haalbaar is, wil de  UvW graag nationale wetgeving. De huidige afvalstatus van nutriënten uit afvalwater vormt namelijk een belemmering voor het hergebruik en het ‘vermarkten’ van teruggewonnen grondstoffen uit afvalwater.

Toelating Europese markt
De tweede motie van CDA en VVD vraagt de regering om secundaire grondstoffen te beoordelen op kwaliteit bij toelating op de (Europese) markt en niet op de herkomst. Volgens de Unie van Waterschappen verschillen de kwaliteitsnormen tussen de Europese lidstaten waardoor er geen gelijk speelveld bestaat tussen markten. Ook zal het de export van grondstoffen bevorderen.