De Tweede Kamer debatteerde over de gevolgen van een snelle stijging van de zeespiegel (foto: Tweede Kamer)

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter op de brede welvaart in Nederland in kaart brengt. Als het KNMI en het IPCC de uitkomsten van dit onderzoek als relevant beschouwen dienen de resultaten mee te worden genomen in het Deltaprogramma. Met een nipte meerderheid (76 tegen 74 stemmen) werd de motie van Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren dinsdag 24 april aangenomen.

De motie werd ingediend tijdens het dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel dat op 17 april plaatsvond. Tijdens het debat debatteerden leden van de Tweede Kamer over de gevolgen van een mogelijk versnelde stijging van de zeespiegel.

Snelle stijging zeespiegel
Lammert van Laan verwees in zijn betoog naar de uitzending van EenVandaag waarin Professor Renske de Winter stelt dat de Deltawerken niet berekend zijn op een snellere zeespiegelstijging. Ook de Deltacommissaris laat op dit moment door het KNMI en Deltares onderzoeken wat de gevolgen van een snellere stijging van de zeespiegel voor Nederland kunnen zijn. De Tweede Kamer verzoekt het kabinet daarnaast om in kaart te brengen wat specifiek de gevolgen zijn van een stijging van 1,8 meter voor de brede welvaart in Nederland. Deze mogelijke stijging komt voort uit recent onderzoek van de Universiteit van Utrecht.

Kiezen voor meest waarschijnlijke scenario
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaf tijdens het debat aan dat wetenschappers het er nog niet over eens zijn hoe het zit met de stijgingen op de lange termijn. “Er zijn worstcasescenario’s. Daar houd je rekening mee, maar je houdt je in de uitvoering natuurlijk vooral bezig met het scenario dat het meest waarschijnlijk is. Daar moet je in ieder geval op voorbereid zijn. Je kunt natuurlijk niet alles ineens baseren op één rapport dat een heel extreem scenario weergeeft. Daar moet een goede weging in zijn. Dat gebeurt al bij het KNMI. Dat gebeurt natuurlijk ook internationaal bij de VN, door het IPCC. Daar wordt een gewogen resultaat neergelegd.”