Tweede Kamer debatteert over gewasbeschermingsmiddelen

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) beantwoordde de vragen over het Hoofdlijnenakkoord zuivering glastuinbouw. Zij vindt het geen goed idee om de afspraken eerder in te laten gaan, want het akkoord wordt nu door alle betrokkenen in uitvoering gebracht.

Hoofdlijnenakkoord zuivering glastuinbouw
Bij vaststelling is ook gekeken naar betaalbaarheid en implementatie vergt tijd. Een eventuele uitzondering voor kleine bedrijven wordt nog overwogen. De staatssecretaris gaf echter aan eenduidige regelgeving zeer belangrijk te vinden.
Alle Kamerleden besteedden daarnaast aandacht aan het middel imidacloprid. Dit middel kan in de glastuinbouw slechts worden gebruikt als het afvalwater dat wordt geloosd, wordt gezuiverd.

Mogelijk verbod op Imidacloprid
Omdat de effecten van deze zuiveringsplicht nog niet zichtbaar zijn in verbetering van de waterkwaliteit, heeft staatssecretaris Van Dam een verbod aangekondigd dat mogelijk 1 juli in werking kan treden.
De metingen die nu worden verricht, zijn bepalend of het verbod ook daadwerkelijk wordt ingesteld. Kamerleden van GroenLinks en SP vroegen de staatssecretaris het verbod per direct te laten ingaan. Andere Kamerleden (VVD, CDA en SGP) vroegen meer aandacht voor handhaving. PvdA vroeg de staatssecretaris hoe de handhaving makkelijker kan worden.
Het idee werd geopperd om het bezit van het middel als overtreding aan te merken. Staatssecretaris Van Dam wilde hier niet in meegaan.
Martijn van Dam, staatssecretaris Economische Zaken: “Je bent niet in overtreding als je het middel hebt, ook als je geen zuivering hebt. De zuiveringsplicht is namelijk alleen nodig bij lozing van afvalwater na het gebruik van het middel.”
De Tweede Kamer heeft besloten nu eerst een schriftelijke vragenronde te houden, voordat ze besluiten of en wanneer een tweede termijn van het debat zal plaatsvinden.

 

Naar de Bedrijvenregisterpagina van Unie van Waterschappen

(Persbericht Unie van Waterschappen, januari 2016)