Klimaatadaptief bouwen kan wateroverlast, zoals hier in Enschede, voorkomen. (foto: gemeente Enschede).

Twee derde van de Nederlanders heeft geregeld ervaring met wateroverlast. Dat blijkt uit onderzoek van Ons Water, een samenwerkingsverband van o.a. de waterschappen, waterbedrijven, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en het ministerie van IenW. Steeds meer mensen nemen maatregelen om overlast tegen te gaan, maar de bekendheid met preventieve maatregelen is nog te beperkt, concluderen de onderzoekers.

Het is een terugkerend beeld bij hoosbuien: straten en tuinen die blank staan, tunnelbakken en garages die onder water staan. Uit het onderzoek ‘Waterpeil’, dat de netwerkorganisatie Ons Water om het jaar laat uitvoeren door MarketResponse, blijkt dat inwoners van Nederland veel weten over wateroverlast en er veel ervaring mee hebben, maar dat ze maar in beperkte mate weten wat ze zelf kunnen doen om overlast te voorkomen.

Regentonnen en groene tuinen
Van de mensen die wél in actie komt om overlast tegen te gaan, wordt het vergroenen van tuinen en aanschaffen van regentonnen als meest genomen maatregelen genoemd. De waterbeheerders vinden het belangrijk dat deze trend doorzet, omdat het tegengaan van de verstening van Nederland een belangrijke pijler is in het beperken van schade door wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Door ruimte te geven aan water om te infiltreren in de bodem, wordt de sponswerking van de bodem gebruikt om een teveel aan water op te slaan.

Week van Ons Water
Tijdens de Week van Ons Water van 10 t/m 26 oktober worden verschillende initiatieven gepresenteerd en activiteiten georganiseerd die het vergroenen van tuinen bevorderen. Zo krijgen inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch tegen inlevering van een kortingsbon bij de deelnemende tuincentra korting op een regenton. En de Tilburgse stichting Op Groene Voet sluit in die week het project #1000BlauweTuinen af, met een zoektocht naar de tien mooiste blauwe tuintjes van Tilburg. De prijsuitreiking vindt op 24 oktober plaats in een nieuwe educatieve waterspeeltuin.