Het project Water Mining concentreert zich op het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. (foto: Bart van Eyck/Rijkswaterstaat).

De Europese Commissie geeft 17 miljoen euro subsidie voor het project Water Mining dat vanut de TU Delft wordt geleid. Het publiek-private consortium bestaat uit 38 publieke en private partners en nog 4 derde partijen in twaalf landen. Het project gaat innovatieve oplossingen voor de winning van grondstoffen uit afvalwater combineren en demonstreren.  Mining Water start 1 september 2020.

“Water is essentieel voor de gezondheid, zeker in steden. Het wegspoelen van sanitair afval uit de stad is een van de belangrijkste functies.  Dit programma gaat helpen om afvalwater herbruikbaar te maken en om afvalcomponenten om te zetten in grondstoffen als bijdrage naar een circulaire economie”, stelt onderzoeksleider en TU-hoogleraar Mark van Loosdrecht.

Demonstratie-sites

Als onderdeel van het project zullen demonstratie-sites in Cyprus, Spanje, Portugal, Italië en Nederland worden gebouwd. Hier worden nieuwe efficiënte manieren getoond om nutriënten, mineralen, energie en water terug te winnen uit industrieel en stedelijk afvalwater en zeewater.

Bewezen technologie

Op de verschillende locaties zullen geselecteerde innovatieve technologieën worden geïntegreerd die zijn ontwikkeld door partners en uit eerder gefinancierde EU-projecten. De waardevolle, teruggewonnen eindproducten (water, platformchemicaliën, energie, nutriënten en mineralen) zullen naar verwachting de regionale economische ontwikkelingen stimuleren.

Sociale inbedding

Het project wil helpen bij de maatschappelijke inbedding van innovatieve technologische oplossingen. “We zullen meer dan 24 workshops organiseren met experts, beleidsmakers, de industrie, het maatschappelijk middenveld en het publiek om de innovaties te tonen en de implicaties ervan te bespreken”, vertelt projectcoördinator en hoogleraar Biotechnologie en Samenleving bij TU Delft Patricia Osseweijer op de TU-website.

Samenwerking

Nieuwe technologie voor afvalwaterbehandeling en ontzilting vereist nieuwe regels en voorschriften, evenals bedrijfsmodellen. Samen met de industrie, gemeenten en regionale waterorganisaties zullen nieuw beleid en businessmodellen worden ontwikkeld. Samenwerking is essentieel om de kosten te verlagen en de efficiëntie en sociale voordelen te vergroten.