TU Delft scoort hoog op wereldlijst met Civil Engineering

Op de tweede plaats in de universiteiten top 5 staat Harvard. Gevolgd door de Britse University of Cambridge. Stanford en het California Institute of Technology (Caltech). De TU Delft neemt op deze overall-lijst de 64e plek in, dat is 22 plekken hoger dan in 2014. 

> beeld www.topuniversities.com

Tweede plek
Vorig jaar behaalde het vakgebied Civil Engineering nog de 14e plaats.  De tweede plek van nu is onder meer het gevolg van de opvallend hoge score op de H-index (gewogen indexatie van publicaties): 91. Ter vergelijking, koploper MIT scoort op dit onderdeel 77,7. 

Volgens de TU Delft is de stijging in de ranglijst deels te danken aan verfijning in de manier waarop de scores worden berekend. 
De QS World University Ranking wordt beschouwd als een van de drie vooraanstaande ranglijsten, maar is niet onomstreden. Er is kritiek op de methodologie: wetenschappelijke reputatie en professionele reputatie tellen heel zwaar, en dat zijn subjectieve maten. Daarnaast wordt gekeken naar de verhouding staf/studenten, het aantal internationale studenten en het aantal keer dat onderzoekers worden geciteerd.