TU Delft inspireert Texas bij eigen deltaplan

Een breed arsenaal aan onderzoek vanuit de Delftse disciplines Waterbouwkunde, Delta Urbanism en Multifunctionele waterkeringen is samengebracht in het boek, Delft Delta Design: the Houston Galveston Bay Region , dat is uitgebracht onder de auspiciën van het Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative (DIMI).

Oplossingsrichtingen
Het biedt een bundeling van mogeljke oplossingsrichtingen: van flexibele stormvloedkeringen tot  multifunctionele kustverdedigingswerken en dubbele dijken. Door de diverse opties in het boek bijeen te brengen, hopen de Delftse onderzoekers hun Amerikaanse collega’s te inspireren bij het opstellen van een eigen deltaplan. 

Ike
De orkaan Ike veroorzaakte in 2008 enorm veel schade. Een stormvloed van meer dan 3,5 meter hoog vaagde delen van het schiereiland Bolivar Peninsula weg en bracht voor bijna 30 miljard dollar aan schade toe. De orkaan was een wake up call voor de regio, waar de sterk groeiende metropool Houston – tevens de grootste petrochemische haven van de Verenigde Staten – nog grotendeels onbeschermd is voor overstromingen.

Samenwerking
Texanen bezochten al in 2011 de TU Delft. Er ontstond een intensieve samenwerking tussen wat de TU Delft en twee universiteiten uit Texas. Onderzoekers van de A&M Universiteit zetten vooral in op coastal Sime terwijl de medewerkers van het SSPEED-center van Rice University vooral kijken naar hoe ze dijken en dammen rond en in Houston komen combineren tot een stevige verdediging. De verschillende richtingen kwamen samen in de samenwerking met afstuurders bij waterbouwkunde in Delft en onderzoekers bij TBM. 

Lokale oplossingen
Onderzoeksleider Bas Jonkman: “Dit boek is het resultaat van drie jaar intensieve samenwerking met Texaanse partners Texas A&M University Galveston en het SSPEED-center van Rice University met verschillende faculteiten van TU Delft. Het plan combineert voorstellen op de schaal van de regio, zoals stormvloedkeringen voor de kust en building-with-nature maatregelen in de baai, met lokale oplossingen op het niveau van buurten en gebouwen.”

Vijftig autuers
Het boek telt maar liefst vijftig auteurs, onder wie vijf promovendi, 23 afstudeerders (elf bij Civiele Techniek, tien bij Bouwkunde en twee bij TBM en senior onderzoekers uit zowel Delft als Texas. 
Het werd onder andere aangeboden aan de Texas General Land Office, de hoogste autoriteit op het gebied van landinrichting en kustbeheer in de staat Texas.

Download hier het boek Delft Delta Design