TU Delft en Turkije continueren samenwerking afvalwaterbehandeling

De workshop bij de TU Delft is de voorlopige kroon op het werk van drie Turkse promovendi die vier  jaar geleden met het AMBROSIUS-project zijn gestart. Op 20 oktober behaalden zij achter elkaar de doctorstitel. Een dag later vonden de workshop en de receptie ter ere van deze gelegenheid plaats. 
Professor Afvalwaterzuivering/Milieutechnologie Jules van Lier van de TU Delft is vanaf de start bij het project betrokken. “Doel was om kosteneffectieve oplossingen voor anaerobe membraantechnologieën in kaart te brengen. Ook keken de promovendi naar de herbruikbaarheid van het effluent in de industrie en in de landbouw voor irrigatie.”

Beurzen
De drie promovendi kregen een beurs van de Turkse overheid om aan de TU Delft onderzoek te verrichten. Van Lier zet de belangrijkste resultaten op een rij. “Het onderzoek van Hale Özgün, richtte zich op de productie van nutriëntenrijk irrigatiewater uit huishoudelijk afvalwater. Daarvoor gebruikte zij een anaerobe bioreactor met geïntegreerde membranen. Het voordeel van haar aanpak is dat er geen energie voor beluchting nodig is. Ook kun je met deze technologie de ziekteverwekkende organismen uit het afvalwater filteren om zo alleen waardevolle nutriënten voor irrigatie over te houden.”

Industrie
De tweede promovendus, Recep Kaan Dereli, onderzocht samen met Biothane Veolia hoe diverse industriële afvalwaterstromen zich in een anaerobe membraanbioreactor gedragen. Van Lier wijst erop dat Biothane Veolia bezig om deze technologie te vermarkten. “Zo staat er bij Mars in Veghel sinds twee jaar een waterzuiveringsinstallatie die gebruik maakt van de anaerobe Memthane technologie. Biothane Veolia wilde vooral inzicht krijgen in hoeverre afvalwaterstromen uit diverse industriële sectoren de bedrijfsvoering van zo’n waterzuiveringsinstallatie beïnvloedt.”

Afvalwater
Zo keek Recep Kaan Dereli onder meer naar het afvalwater van een bedrijf dat mais verwerkt om er vervolgens bio-energie van te maken. Van Lier benadrukt dat het afvalwater dat bij het proces vrijkomt lastig is te behandelen met conventionele waterzuiveringstechnologieën. “Daarvoor zijn meerdere zuiveringsstappen nodig die in de praktijk veel geld kosten. Het onderzoek van Recep Kaan Dereli heeft Biothane Veolia meer inzicht gegeven in de manier waarop het bedrijf zijn anaerobe membraanbioreactoren het beste kan instellen voor optimale zuiveringsresultaten van lastig te behandelen industriële afvalwaterstromen.”

Textiel
Mustafa Evren Ersahin, de derde promovendus, kwam er tijdens zijn onderzoek achter dat textiel met een laagje biomassa niet alleen veel goedkoper is, maar net zo effectief is als een kostbaar membraan. Van Lier: “Daarbij maakte hij gebruik van een speciaal soort textiel van Lampe Technical Textiles in Sneek. Hij slaagde erin om op het textiel een laagje biomassa te laten groeien dat in de praktijk net zo goed als een membraan werkt. Bovendien zijn er geen chemische coatings nodig.”

Toepassing
Van Lier wijst er op dat de Turkse overheid de resultaten van de promovendi in de praktijk gaat toepassen. “Een van de deelnemers aan de workshop is niet alleen hoogleraar aan een Turkse universiteit, maar werkt tevens voor het Turkse ministerie van Milieu. Hij gaf aan dat de overheid met de resultaten van Hale Özgun en Mustafa Evren Ersahin aan de slag gaat bij diverse communale waterzuiveringen.” 

Voortzetting
Vijftig genodigden, waaronder vertegenwoordigers van bedrijven zoals Royal HaskoningDHV, Pentair en Nijhuis Water Technology, evenals representanten van universiteiten uit binnen-en buitenland, volgden met veel belangstelling de workshop waarin de drie promovendi hun onderzoeksresultaten toelichtten. De Turkse ambassadeur in Nederland, Sadik Arslan, gaf in zijn toespraak aan dat de Turkse overheid de samenwerking met de TU Delft  graag wil continueren. Van Lier: “Inmiddels zijn er weer toptalenten van de Istanbul Technical University geselecteerd voor een beurs om aan de TU Delft onderzoek te verrichten. De eerste promovendi komen binnenkort naar Nederland.”