Drie laatste promovendi Vrijling verdedigen proefschrift

Ties Rijcken, Mark Voorendt en Dirk Jan Peters hebben afgelopen week hun proefschriften verdedigd bij emeritus professor Han Vrijling. De doctors promoveren alledrie aan de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen (CiTG) aan de TU Delft.

Dirk Jan Peters (46) deed onderzoek naar steenzetting van harde waterkeringen. Mark Voorendt (52) stelde richtlijnen op voor het ontwerp van multifunctionele waterkeringen en Ties Rijcken (41) onderzocht het debat dat zich heeft ontwikkeld over waterveiligheid.
Meer informatie: TU Delft