Trainer in Swaziland

In mijn hoofd doemde de ene vraag na de andere op voordat ik begin april naar Swaziland reisde. Waar ligt Swaziland eigenlijk? Hoe train je een nieuw en divers bestuur? Hoe verloopt een trainingsmissie met twee waterschapscollega's? Hebben de Swazi zich voorbereid? Hoe masculien gedragen de deelnemers zich? Spreken de didactische werkvormen aan?

Swaziland is een koninkrijk in Zuid-Afrika. Ongeveer een derde zo groot als Nederland. Water is lokaal een schaars goed. Op de ene plek is er teveel water en op de andere plek heerst veel droogte. Om deze reden bepaalt de Water Act (2003) dat het waterbeheer naar nieuw te vormen regionale River Basin Authorities (RBA) wordt gedelegeerd. Een RBA heeft een bestuur met belanghebbenden zoals suikerrietboeren, natuur, bewoners en bosbouw. De RBA's gaan dit jaar echt van start. Hoogste tijd voor training en uitwisseling van internationale ervaring.

Jan van Hoek, dagelijks bestuurslid van waterschap Vechtstromen, Jan de Ruiter, adviseur bij het waterschap en Agnes Maenhout (directeur Wateropleidingen) vormden het trainerstrio in Swaziland. Jan en Jan lichten de Dutch approach en experience toe. Agnes realiseerde als moderator de teamgeest en groepsdynamiek. De focus lag op institutionele aspecten. Wat betekent het bestuurder te zijn en hoe verlopen de formele vergaderingen.

We startten met een aantal herkenbare beginnersfouten: Sheets gebruikt als tekstdocumenten, met de rug naar de groep staan, onduidelijke vragen stellen, te kleine warme zaal, copieuze warme lunches en last but not least ‘het beste slaapmiddel' in de vorm van hele lange presentaties.

De bestuurstraining werd met veel enthousiasme gevolgd en is goed verlopen. De Swazi's zijn vrolijk en humoristisch. We hebben veel gelachen met elkaar. De gebruikte didactische werkvormen waren allemaal erg nieuw voor hen en gooiden hoge ogen.

Op het programma stond bijvoorbeeld: buzzen, geeltjes, brainwriten, groepswerk en een casus dat de interactiviteit stimuleerde. De afwisseling van presentaties en interactiviteit maakte het programma levendig en praktisch. Het praktische programma werd goed gewaardeerd. Zelfs de ‘Chiefs' (hoofden van een community/clan) deden enthousiast mee en accepteerden alle opdrachten. Zij vonden het heel moeilijk zich te verplaatsen in de belangen van een ander….. En om te kunnen polderen en consensus te bereiken is dat uiteindelijk heel belangrijk.

Swaziland is een hartelijk en bijzonder land. In het najaar volgt een verdiepingsseminar op deze bestuurstraining.

Meer informatie: Agnes Maenhout

(Persbericht Wateropleidingen, april 2016)