Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft op 20 februari 2019 besloten om Toon van der Klugt aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. Hij volgt daarmee Hans Oosters op. Als de voordracht wordt overgenomen, begint Toon van der Klugt voor de zomer als dijkgraaf bij het hoogheemraadschap.

De brede vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters van zowel de politieke partijen als de geborgde zetels, ziet in Toon van der Klugt de waardige opvolger van Hans Oosters die per 1 februari Commissaris van de Koning in Utrecht is. In totaal hebben 27 kandidaten gesolliciteerd op de vacature van dijkgraaf.

Verbinding
Toon van der Klugt: “Ik voel me zeer vereerd om de functie van dijkgraaf te mogen gaan vervullen. Een nieuwe rol voor mij waarbij ik mijn werkervaring als loco-dijkgraaf kan inzetten voor de fantastische baan van dijkgraaf in dit dynamische waterschap. Het werk van ons hoogheemraadschap doet er toe, raakt ons allemaal en gaat een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving. Hier wil ik mij als dijkgraaf in verbinding met het dagelijks bestuur, de verenigde vergadering, de organisatie, de andere overheden en niet in de laatste plaats de burgers en bedrijven in ons gebied, graag voor inzetten.”

Procedure
De aanbeveling van het algemeen bestuur wordt voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland. Na instemming door het college van GS wordt het besluit voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Toon van der Klugt wordt door de minister vervolgens voorgedragen voor de benoeming tot dijkgraaf bij Koninklijk Besluit.