Toine Ramaker benoemd tot nieuwe directeur van VEI en Water for Life

Toine Ramaker start 15 september als nieuwe directeur van VEI en Stichting Water for Life. Hij volgt Marco Schouten op, die werd benoemd tot directeur van Agriterra. Ramaker is momenteel regiomanager bij VEI en heeft nationale en internationale ervaring in het waterbeheer. Voordat Ramaker in 2012 in dienst trad bij VEI, bekleeede hij verschillende managementfuncties bij Dunea en KWR. Na 2012 vulde hij zijn ervaring aan met uitzendingen in Zimbabwe en Mozambique.

VEI is een initiatief van zeven Nederlandse waterbedrijven (Vitens, Evides Waterbedrijf, Waterbedrijf Groningen, Brabant Water, WML, WLN en PWN) die zich inzetten voor SDG6 van de Verenigde Naties: duurzaam water en sanitatie voor iedereen. VEI, opgericht in 2004, is actief in 18 landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. VEI implementeert peer-to-peer ondersteunde partnerschappen tussen waterbeheerders, gericht op het delen van kennis en vaardigheden om lokale waterbedrijven sterker, financieel gezonder en veerkrachtiger te maken. Mensen in lage-inkomensgebieden worden ondersteund met investeringen om de toegang tot verbeterde waterdiensten te verbeteren.

Water for Life is een stichting van vijf Nederlandse drinkwaterbedrijven: Vitens, Evides Waterbedrijf, Waterbedrijf Groningen, WML en PWN. De stichting Water vindt dat iedereen wereldwijd recht heeft op betrouwbare drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Met vrijwillige donaties van Nederlandse klanten krijgen mensen in lage-inkomensgebieden wereldwijd toegang tot schoon drinkwater en/of sanitatie. Deze projecten worden voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met de lokale waterbedrijven, die ook instaan voor de exploitatie en het onderhoud van de nieuwe infrastructuur. Sinds de oprichting in 2004 heeft Water for Life 1,5 miljoen mensen in onder meer Ghana, Mozambique, Bangladesh, Kenia, Ethiopië, Malawi en de Filipijnen toegang gegeven tot drinkwater en/of sanitatie.