De Chinese markt bloijft gesloten voor internationale baggerbedrijven (foto"Pixabay).

Toenemend protectionisme en nationale verschillen in duurzaamheidseisen en naleving daarvan brengen de huidige concurrentiepositie van de Nederlandse en Belgische baggerindustrie in gevaar. Dat blijkt uit een recent verschenen rapport van de Rotterdam School of Management in opdracht van diverse baggerbedrijven.

De resultaten van het onderzoek werden 29 november in Rotterdam gepresenteerd door auteur Jan van den Ende, hoogleraar Management of Technology and Innovation aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De belangrijkste conclusies van het rapport zijn dat de baggerindustrie in Nederland en België internationaal nog altijd een sterke positie heeft, maar dat de visie op concurrentie en innovatie opnieuw bekeken moet worden om ook in de toekomst nog relevant te blijven.

Huidige concurrentiepositie
De huidige concurrentiepositie is afhankelijk van de mate waarin internationale markten openen. Nu zijn veel grote markten, waaronder de Verenigde Staten en China, niet toegankelijk voor internationale baggerbedrijven. Het rapport beschrijft kansen die de Nederlandse en Belgische baggersector verder kunnen versterken. Door de opwarming van de aarde en stijgende zeespiegel, verstedelijking en investering in kustgebieden, blijkt de vraag naar baggeren waarschijnlijk hoog. Ondanks deze positieve vooruitzichten is de Chinese concurrentie in opkomst en deze zal in de nabije toekomst naar verwachting sterk toenemen.

Nieuwe verdienmodellen
Het industrierapport adviseert de sector tot versterking van zowel de verticale als horizontale samenwerking tussen partijen. Daarnaast kunnen nieuwe verdienmodellen zoals diensten-innovatie, disruptieve innovatie en instroom van kennis uit andere sectoren (bijvoorbeeld data-analyse en samenwerking met start-up bedrijven) het innovatieve potentieel van de sector verjongen. Nationale overheden en Europese instellingen kunnen dit faciliteren door ondersteuning van innovatieve en duurzame projecten, en veel meer druk uitoefenen op het creëren van een internationaal gelijk speelveld binnen deze sector.

Lees hier het persbericht