Toekomstplan watersector
Foto: Commons Wikemedia.

Hoe moet de watersector eruitzien in 2070? Die vraag wil KWR binnen het Bedrijfstakonderzoek tackelen met de mensen die dan nog steeds een actieve rol kunnen spelen in de Nederlandse en Vlaamse watersector: waterprofessionals en -onderzoekers van onder 35 jaar. Dat is het doel van Generational and Radical Rethinking of the Watersector (GRROW).

Samen met jonge onderzoekers en drinkwaterprofessionals gaat KWR proberen te ontcijferen op welke uitgangspunten of paradigma’s de huidige stedelijke drinkwaterketen is gebaseerd. Door deze uitgangspunten gezamenlijk te heroverwegen en te waarderen willen ze bepalen welke elementen gekoesterd en behouden moeten worden en welke herijkt moeten worden in de toekomst. Met deze aanpak hoopt men jongeren niet alleen te verbinden met elkaar, maar ook met de toekomst van de sector.

Uitdaging

Het heroverwegen en aanpassen van complexe systemen zoals drinkwaterinfrastructuur is een uitdaging op zowel technisch als institutioneel niveau. Zo zijn de kosten van de infrastructuur vaak verankerd in de toekomst en zijn deze structuren ontworpen om decennialang te behouden en bestendigen. Hierdoor is het fundamenteel heroverwegen van de systeeminrichting vaak zowel bestuurlijk als technisch lastig.

Drie doelen in Toekomstplan watersector

In deze verkennende studie GRROW streven we naar drie doelen:

1. Het ontwikkelen van een methodiek om met professionals in de drinkwatersector die uit verschillende generaties en functies komen samen te onderzoeken welke aannames en paradigma’s ons handelen momenteel bepalen. Een belangrijk onderdeel van deze methodiek is een intergenerationele dialoog waarin jonge waterprofessionals zelf met ervaren collega’s in gesprek gaan over (de toekomst van) de sector.

2. Het opstellen van verschillende toekomstbeelden voor de stedelijke waterketen in 2070. Op basis van de radicale heroverweging kunnen uitgangspunten worden gekozen voor mogelijke toekomsten van de sector.

3. Het opzetten van een netwerk met jonge drinkwaterprofessionals waarin zij de kans krijgen met elkaar in gesprek te gaan en ook te agenderen welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor de toekomst van de sector. Binnen dit project wordt verkend of het mogelijk is het opgezette netwerk voort te zetten na afronding van dit project.

Lees meer over het project op de website van KWR