Foto: luchtbeelden gemaal Leenders (WDODelta)

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft met de aanpak van het landbouwgebied ten noorden van Meppel, Nijeveen Kolderveen, een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem ontwikkeld. De hoofdwatergangen en waterpeilen zijn aangepast, en het nieuwe gemaal Leenders is sinds vorig jaar in gebruik. Op 20 januari werd het project officieel opgeleverd door bestuurders van samenwerkende partijen.

In het zuidelijk deel van de polder ontstond bij hevige neerslag wateroverlast. Dit was nadelig voor zowel de landbouw als de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in de gemeente Meppel. Om de kwetsbaarheid voor wateroverlast tegen te gaan, bouwde het waterschap een nieuw gemaal, zijn de waterpeilen aangepast en zijn (hoofd)watergangen verbreed. Hierdoor kan meer en sneller regenwater worden afgevoerd.

Gemaal Leenders

Eerder schreef Waterforum over het visvriendelijke en karakteristieke gemaal Leenders in Wanneperveen, dat ontworpen is door een lokale architect uit Meppel. Het gemaal heeft een grotere capaciteit en kan daarmee meer en sneller regenwater afvoeren. Het bestaat uit drie grote, visvriendelijke pompen met een gezamenlijk capaciteit van 165.000 liter per minuut. Het teveel aan water uit de polder Nijeveen Kolderveen wordt afgevoerd op het Meppelerdiep.

Minder CO2-uitstoot

Duurzaamheid was belangrijk bij de bouw. Het gemaal is robuust gebouwd met een lange levensduur door het gebruik van cementloos beton en prefab geveldelen. Hiermee werd de bouwtijd korter en daarmee weer de CO2-uitstoot minder. Bijzonder is dat na zonsondergang er gekleurd licht schijnt vanuit het gemaal naar buiten.
Als er één pomp draait, is dat groen, bij twee pompen geel, bij drie pompen oranje en als het gemaal op volle capaciteit draait, is de kleur rood. Het industriële karakter van het gemaal komt ook tot uiting in de metselwerkribben, de schoorstenen en de zinken dakbedekking.

Karakteristieke windmolen

Om er voor te zorgen dat de aanpassingen van het watersysteem in de polders geen invloed hebben op het natuurgebied Kiersche Wijde, is tussen het natuurgebied en de landbouwpolder een zogeheten ecologische bufferzone aangelegd. Om voor voldoende water in de bufferzone te zorgen, plaatste het waterschap geen klein gemaal, maar bedacht het een andere oplossing: een karakteristiek windmolentje. Deze molen pompt water op, zodat in een belangrijk deel van de bufferzone een zogeheten plas-dras inrichting ontstaat, passend bij de gestelde natuurdoelen voor het Natura2000-gebied Kiersche Wijde.

Video

Bekijk meer in onderstaande video.