Met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht pesticiden uit het afvalwater te zuiveren. Regels voor het terugwinnen van nutriënten komen in 2027.(foto: Delfland).

Uit resultaten van het demonstratieproject Zuivering en Nutriënten Recuperatie (ZuNuRec) blijkt dat het terugwinnen van nutriënten uit restwater mogelijk is en dat hergebruik van het terugspoelwater veilig is. Verhoeve Milieu & Water uit Dordrecht beproefde in België een techniek waarmee telers nutriënten (stikstof en fosfaat) kunnen terugwinnen voor hergebruik.

In België is het lozen van restwater met nutriënten in bepaalde periodes verboden. Het afvoeren van restwater is kostbaar en daarmee wordt het terugwinnen van nutriënten economisch aantrekkelijk. In Nederland ligt het accent bij restwaterzuivering nog volledig op de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen. Maar de glastelers en de overheid hebben afgesproken dat vanaf 1 januari 2027 ook voor meststoffen het uitgangspunt wordt aangescherpt. En dan wordt ZuNuRec ook voor Nederlandse telers interessant. “Als we nog een kleine efficiencyslag kunnen maken, zie ik ook in economisch opzicht voldoende perspectief”, stelt directeur Art Lobs van Verhoeve Milieu en Water in een artikel op Glastuinbouw Waterproof.

Vlaanderen circulair

De proef België ging in 2018 van start onder de vlag van het programma Vlaanderen Circulair en liep tot eind 2019. De projectpartners waren Belgische Planten Kwekerij uit Duffel (levering restwater), Verhoeve Milieu & Water (zuiveringstechnieken) en het Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver (onderzoek & analyse).

Hergebruik

Het restwater wordt eerst gezuiverd en ontsmet op basis van geavanceerde oxidatie (ozon, waterstofperoxide en UV). Daarna worden de nutriënten uit de gezuiverde reststroom onttrokken met behulp van ionenwisseling. De tweede stap vindt plaats in een filterkolom met harskorrels die stikstof-, chloride- en fosfaationen binden. Wanneer de korrels verzadigd zijn, wordt er teruggespoeld met water dat zuren en basen bevat. Hierbij komen de nutriënten weer vrij voor hernieuwd gebruik. BPK leverde restwater en planten aan het Proefstation voor de Groenteteelt, waar het water werd behandeld en het teruggespoelde, nutriëntenrijke water uit de filterkolom werd hergebruikt in opkweekproeven met tomaten-, paprika- en komkommerplanten.