TNO leidt Europees onderzoek naar verbetering klimaatbestendigheid steden

De aanleiding voor het onderzoek zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor steden. Nu al zorgen extreme regenbuien soms voor ernstige overlast. Zo werd vorige zomer in Amsterdam op een maandagmorgen na een ‘tropische’ stortbui een deel van de A10 afgesloten. 

De mate van kwetsbaarheid varieert sterk binnen het stedelijk gebied. Dat betekent soms dat het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden het meest efficiënt kan gebeuren door het nemen van veel relatief kleine en lokale maatregelen. In het bijzonder als je deze slim en in hun onderlinge samenhang beschouwt, stelt TNO. 
Integrale manier
Het RESIN (Resilient Cities and Infrastructures) project gaat over hoe zowel vitale infrastructuur als andere onderdelen van de stad zoals gebouwen, straten en pleinen op een integrale manier klimaatbestendig kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het standaardiseren van procedures voor het bepalen van kwetsbaarheid of het kiezen van maatregelen, en van het meten van de effectiviteit van maatregelen. Dit laatste is belangrijk niet alleen voor de besluitvorming op lokaal niveau, maar ook voor Europa, waar het aanpassen van de kwetsbare sectoren en in het bijzonder steden aan klimaatverandering een politiek speerpunt is.

Vervolgproject
Voor TNO is het Europese project een vervolg op het nationale onderzoeksprogramma Climate Proof Cities. Daarin werkte TNO onder meer samen met Amsterdam en Rotterdam aan het versterken van het aanpassingsvermogen en het verminderen van de kwetsbaarheid van het stedelijke systeem voor klimaatverandering. In samenwerking met diverse stakeholders zijn strategieën en beleidsinstrumenten ontwikkeld voor de aanpassing van steden en gebouwen. Parijs, Bilbao, Manchester en Bratislava zijn partner in het Europese vervolgproject en proeftuin voor de ontwikkelde instrumenten voor het ondersteunen van de beleidsvorming.