Tjisse Stelpstra nieuwe president Noordzeecommissie

Tijdens de Annual Business Meeting op 23 mei in Brugge is de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra verkozen tot president van de Noordzeecommissie (Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) North Sea Commission). Het gaat om een benoeming van twee jaar.

Het betekent dat de gedeputeerde aanwezig is bij de jaarlijkse Annual Business Meeting en drie keer per jaar aanschuift bij het Uitvoerend Comité (Executive Committee) dat verantwoordelijk is voor de strategische aansturing van de CPMR Noordzeecommissie. Verder zal Stelpstra tweemaal per jaar aanwezig zijn bij de CPMR Political Bureau en aanschuiven bij de jaarlijkse CPMR General Assembly. Dit wordt voorbereid door het secretariaat van de Noordzeecommissie, dat Drenthe sinds januari samen met Groningen invult.

Samenwerkingsplatform

De CPMR Noordzeecommissie is een samenwerkingsplatform voor regio’s rond de Noordzee dat probeert gemeenschappelijke belangen te bevorderen, vooral in relatie tot instellingen van de Europese Unie, nationale regeringen en andere organisaties die zich bezighouden met de kwesties die relevant zijn voor de Noordzee Regio. De belangrijkste doelstellingen zijn het promoten en creëren van bewustzijn van het Noordzeegebied, het ontwikkelen en verkrijgen van financiering voor gezamenlijke ontwikkelingsinitiatieven en de lobby voor een beter Noordzeegebied. Hiervoor is een ‘North Sea Strategy 2030’ opgesteld.