Tijdelijke kering voor stuwcomplex Amerongen doorstaat eerste test

Om ervoor te zorgen dat het stuwcomplex zijn werk kan blijven doen tijdens de renovatie van de vizierschuiven, is in september een proef gedaan met het plaatsen van een tijdelijk keermiddel. . Deze tijdelijke kering neemt de keerfunctie van de oude vizierschuiven over om deze weg te kunnen halen en nieuwe vizierschuiven te plaatsen. In het geval van hoog water kan de tijdelijke kering, die is voorzien van demonteerbare, betonnen schuiven, worden opengezet. Hierdoor kan bij het hoog water wegstromen naar zee en ontstaan er niet te grote krachten op de pijlers van de stuw.
De stuw bij Amerongen is in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw gebouwd  om vooral de bevaarbaarheid van de Nederrijn en Lek te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat het stuwcomplex zijn functies in de toekomst  betrouwbaar en veilig kan blijven uitvoeren, zijn grondige renovaties nodig. 

Succesvolle test

De tijdelijke kering is succesvol getest. “De per schip naar Amerongen getransporteerde tijdelijke boog werd met een pontonkraan in het water gehesen en achter de bestaande stuw geplaatst”, licht Wolfgang Wieser, projectleider voor de engineering van de stalen bogen bij Sweco, toe.  “Na plaatsing en vastzetting is in de ruimte tussen de tijdelijke kering en de bestaande vizierschuif de waterstand verlaagt om zo de tijdelijke kering voorzichtig en gecontroleerd te belasten.”
Vervolgens ging de bestaande vizierschuif open en keerde de tijdelijke kering volledig het water. Na het openen van de bestaande vizierschuif toonde de tijdelijke kering volgens Wieser nauwelijks lekkage. Ook werden er nagenoeg geen vervormingen gemeten. Deze waardevolle inzichten kunnen volgens hem worden gebruikt voor verdere verbeteringen van de tijdelijke kering  voor de definitieve inzet gedurende de zomers van 2017 t/m 2019. 

Rol stuwcomplex

Het stuwcomplex van Amerongen is, naast Hagestein en Driel, een van de drie stuwcomplexen van het stuwensemble in de Nederrijn en Lek. De stuw bij Driel wordt wel ‘de kraan van Nederland’ genoemd. Deze verdeelt het water, dat via de Rijn ons land binnenstroomt, tussen de Nederrijn en Lek en de IJssel. De stuwcomplexen Amerongen en Hagestein zorgen vooral voor de bevaarbaarheid van de Nederrijn en Lek. 
Rijkswaterstaat gunde vorig jaar de renovatie van het stuwensemble aan Siemens Nederland dat in 2016 met de werkzaamheden is gestart. Met het vervangen van technische installaties, keermiddelen  en de invoering van bediening op afstand kan het stuwensemble ook in de toekomst zijn belangrijke taak veilig en betrouwbaar blijven vervullen.  Siemens heeft samen met consortiumpartner BSB Staalbouw het tijdelijk keermiddel geplaatst bij het stuwcomplex Amerongen. Sweco is in opdracht van  BSB verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering van de stalen vizierschuiven.
 

Lees hier meer over de werking van het stuwensemble