Het Kapitein Rooiboskanaal bij Terneuzen is waarschijnlijk het kleinste kanaal van de Benelux (foto: nieuwesluisterneuzen.eu).

Sinds zaterdag 4 mei maakt de scheepvaart van en naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen gebruik van een tijdelijk doorvaartkanaal bij Terneuzen. Dit ‘kleinste kanaal van de Benelux’ kreeg een ludieke naam: het Kapitein Rooiboskanaal, naar een Zeeuws-Vlaamse zeeheld die in de zeventiende eeuw de wereldzeeën onveilig maakte. Althans, dat vertelt een lied van de Zeeuws-Vlaamse band de Lamaketta’s.

Het doorvaartkanaal is gegraven zodat tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen binnenvaartschepen gebruik kunnen blijven maken van de Middensluis. Daarmee kan deze langer in bedrijf blijven, namelijk tot medio 2021 in plaats van medio 2019. Voor de doorstroming van de scheepvaart is dit een enorm voordeel. Aannemerscombinatie Sassevaart bedacht het kanaal om te zorgen voor minder hinder voor de scheepvaart.

Dankzij het doorvaartkanaal (1) kan de Middensluis (2) langer in bedrijf blijven tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis (3), namelijk tot medio 2021 in plaats van medio 2019 (illustratie: Rijkswaterstaat).

Schepen varen om de bouwkuip heen
De Nieuwe Sluis komt midden in de aanvaarroute naar de huidige Middensluis. Door een tijdelijk kanaal aan te leggen dwars door de zuidelijke landtong, waar het voormalige Rijkswaterstaatgebouw stond, kunnen schepen tot medio 2021 gebruik blijven maken van de Middensluis. Schepen varen als het ware om de bouwkuip heen. Uiteindelijk verdwijnt de Middensluis om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis. Doordat er tijdens de bouw zo lang mogelijk met drie sluizen wordt geschut in plaats van twee, is er minder hinder voor de scheepvaart. Schepen met een maximale lengte van 105 m, maximaal 9,5 m breed en 3 m diepgang kunnen straks door het kanaal en maken dan gebruik van dezelfde in- en uitvaart als de Oostsluis. Schepen met een diepgang boven de 3 m kunnen geen gebruik meer maken van de Middensluis. De diepgang voor de Oostsluis wordt daarom onder voorwaarden verruimd van 4,30 m naar 4,80 m.

Officiële opening en onthulling van het naambord
Op maandag 6 mei was de officiële opening van het kanaal, met de onthulling van het naambord. Daarbij zorgde Maikel Harte, voorman van de Lamaketta’s en de geestelijk vader van kapitein Rooibos, voor de opluistering. De ludieke naam voor het waarschijnlijk kleinste kanaal van de Benelux is gekozen uit in totaal 32 uiteenlopende inzendingen. Andere kanshebbers waren: de Bypass, Het Kanaaltje van Willem (vernoemd naar een geul in de Westerschelde, het Straatje van Willem) en de Sluipvaart. De twee deelnemers die de naam Kapitein Rooiboskanaal aandroegen, waren ook bij de opening aanwezig.

Nieuwe sluis moet in 2022 gereed zijn
Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en een vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer. Volgens opdrachtgever Rijkswaterstaat kunnen Vlaanderen en Nederland door de komst van de Nieuwe Sluis – en de daardoor verbeterde infrastructuur – op een aanzienlijke economische impuls rekenen. Het eerste schip moet volgens planning in 2022 door de Nieuwe Sluis kunnen varen.

Er is met een drone een filmpje gemaakt van het ‘kleinste kanaal van de Benelux’.