Test waterberging Traandijk tussen Meppel en Hoogeveen

In het kader van de test wordt het peil in de Hoogeveensche Vaart ongeveer 20 centimeter verhoogd. Daardoor komen er tijdelijk enkele decimeters water extra in de waterberging te staan. Het water wordt ingelaten vanuit de Hoogeveensche Vaart en blijft ongeveer twee dagen in de berging staan. In deze periode kan goed worden gecontroleerd of de oevers en bodem vlak achter de inlaat voldoende zijn beschermd tegen de stroming. Na de test stroomt het water terug naar de Hoogeveensche Vaart.

Waterberging van 350.000 kuub
De waterberging Traandijk (de zandwinlocatie van vof Echten) is ingericht voor een gestuurde waterberging. Al er wateroverlast dreigt, biedt de berging soelaas. Er kan 350.000 m3 water worden geparkeerd. Dankzij de verlaging van de afvoer in de Hoogeveensche Vaart zal het water benedenstrooms in Meppel tot minder overlast zal leiden.

Klepstuwen
Rondom de zandwinplas is een kade gerealiseerd. Vanaf de Hoogeveensche Vaart is een inlaat gebouwd, in de vorm van een klepstuw. In tijden van dreigende wateroverlast wordt de klepstuw neergelaten, waarna het water het bergingsgebied instroomt. Het gebied kan zich in 24 uur vullen. Aan de zuidwestkant is een uitlaat gebouwd ook in de vorm van een klepstuw. Deze kan opgetrokken worden om het gebied (tijdelijk) af te sluiten als de waterberging wordt ingezet en weer neergelaten als de berging weer leeg mag stromen. Het water stroomt dan via bestaande watergangen nabij de Ossesluis weer in de Hoogeveensche Vaart.