De oude installatie in Terwolde blijft tijdens de bouw in bedrijf, zodat het rioolwater van inwoners en bedrijven gewoon gezuiverd wordt (foto: Vallei en Veluwe).

Waterschap Vallei en Veluwe gaat de rwzi Terwolde volgens het Verdygo-concept vernieuwen. Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde deze modulaire bouw- en ontwerptechniek voor rwzi’s. WBL introduceerde het concept eerder al gedeeltelijk op verschillende Limburgse rwzi’s, zoals Roermond en Simpelveld. Eind 2019 volgde een nagenoeg volledige rwzi in ‘Verdygo-stijl’ in Weert. De vernieuwde rwzi is naar verwachting in 2023 in bedrijf.

De rwzi Terwolde krijgt, net als in Limburg, een biologische Nereda zuiveringsinstallatie. Het waterschap schakelt aannemingsmaatschappij Pannekoek GWW in voor de ontwerpfase. Samen met ADS Groep, Moekotte en Witteveen+Bos gaan ze met het Verdygo-concept aan de slag onder de naam Combinatie Lokaal Circulair.

Modulaire opzet

Verdygo bestaat, in tegenstelling tot traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins, uit bovengrondse tanks en losse modules met het formaat van standaard containers. Het waterschap kan ze aan elkaar koppelen. De modules zijn middels ‘plug and play’ gemakkelijk te vervangen en naar behoefte eenvoudig op- of af te schalen.
Dankzij deze modulaire opzet kan Verdygo ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in ontwikkelingslanden. Die kunnen ofwel te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of lokale zuiveringsproblematieken.

Kostenvoordelen

De modulaire opzet geeft volgens WBL nog meer voordelen. Is bijvoorbeeld een onderdeel kapot, aan onderhoud toe of is er een beter alternatief, dan is het betreffende onderdeel snel vervangen. Vrachtwagens kunnen de modules eenvoudig vervoeren en (na eventueel onderhoud of reparatie) elders makkelijk worden ingeplugd of opgeslagen.

Daar waar de oude, in beton gegoten installaties worden gesloopt, krijgen de Verdygo-modules gewoon weer een nieuwe bestemming. Bijzonder is bovendien dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) ruim 20 procent lager liggen dan bij traditioneel gebouwde rwzi’s. De ontwerp- en bouwtijd is circa 60 procent korter dan bij traditionele bouw.

Van oud naar nieuw

De oude installatie in Terwolde blijft tijdens de bouw in bedrijf, zodat het rioolwater van inwoners en bedrijven gewoon gezuiverd wordt. Als een onderdeel gereed is, schakelt het waterschap om van oud naar nieuw. De rioolwaterzuivering Terwolde zuivert het rioolwater van de gemeente Voorst en een deel van de gemeenten Apeldoorn en Deventer. De zuiveringsinstallatie is in 1977 gebouwd en in 1988 voor het laatst grootschalig gerenoveerd.