Terugwinning cellulosevezels kan leiden tot aanzienlijk lagere zuiveringskosten

Nederlanders spoelen jaarlijks ongeveer 170.000 ton wc-papier door het toilet. En dat kunnen we weer slim terugbrengen in onze economie, stelt het waterschap Aa en Maas, naar aanleiding van de eerste uitkomsten van een proefproject. 

Samen met de firma Applied Clean Teach (ACT) onderzocht het waterschap onder meer de mogelijkheden om cellulosevezels terug te winnen uit rioolwater en op te werken tot grondstof voor een breed aantal toepassingen. 
Eerste resultaten
Het proefproject is nu bijna afgerond en de eerste resultaten zijn bekend. Het is volgens het waterschap weliswaar nog te vroeg om iets te zeggen over de effecten op de kwaliteit van het zuiveringsproces. Maar de initiatiefnemers hebben al wel kunnen waarnemen dat de hoeveelheid spuislib (= de afvalstroom die overblijft aan het einde van het zuiveringsproces) behoorlijk afneemt.
Lagere zuiveringskosten 
De eerste (voorzichtige) conclusie is dus dat het terugwinnen van cellulosevezels daadwerkelijk kan leiden tot aanzienlijk lagere zuiveringskosten, stelt het waterschap. Denk daarbij aan minder afval, minder afvalverwerkingskosten en een lager energieverbruik. Verder leidt het ook een toename van de zuiveringscapaciteit. Bovendien biedt het veelbelovende mogelijkheden voor diverse afzetmarkten.
Kansrijke afzetroutes
Kansrijke afzetroutes blijken er onder andere te zijn voor isolatiemateriaal, bio-composiet, bio-ethanol, asfalt en beton. Piet Beltman, lid van het Dagelijks Bestuur van Aa en Maas: “We leveren hiermee een pro actieve bijdrage aan onze circulaire economie. Grondstoffen worden immers steeds schaarser en daarom is het van groot belang dat er op een andere, innovatieve manier met ons afvalwater wordt omgegaan.”
Business case
Het proefproject op de rioolwaterzuivering loopt nu bijna drie maanden en wordt deze week afgerond. ACT verplaatst de installatie dan naar Smurfit Kappa Roermond Papier voor een tweede pilot (aansluiten op interne processtromen van de papierfabriek voor het terugwinnen van waardevolle grondstoffen). De vervolgstap voor het waterschap is nu om te kijken of ze er een uitgebreidere business case van kunnen maken. Op veel grotere schaal zal het waterschap dan cellulosevezels uit het inkomende rioolwater gaan halen. Verder gaat Aa en Maas door met het onderzoeken  van de afzetmogelijkheden voor de cellulosevezels.
Partners
Waterschap Aa en Maas en Smurfit Kappa Roermond Papier werken in de pilots samen met Applied CleanTech. Een podium om kennis en ervaring uit te wisselen wordt gevormd door het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK), Grondstoffenfabriek en Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van de pilots en de financiering.