Tauw start onderzoek naar duurzame terugwinning humuszuren uit afvalwater

De rwzi als grondstoffenfabriek is volop in ontwikkeling. Er lopen meerdere onderzoeken naar potentiële grondstoffen die gewonnen kunnen worden. Eén van die grondstoffen is humuszuren. Humuszuren worden vooral toegepast in de landbouw als bodemverbeteraar. Ze binden ijzer en calcium in de bodem en houden meer fosfaat beschikbaar voor de plant. Dit leidt tot een betere groei van gewassen die veel fosfaat nodig hebben.

Chemisch proces
In Europa worden momenteel producten met humuszuren gebruikt die via een chemisch proces worden gewonnen uit bruinkool dat afkomstig is uit de Verenigde Staten of Australië. Dat proces is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook erg kostbaar vanwege hoge transportkosten. Dit terwijl ons eigen afvalwater ook een zeker gehalte humuszuren bevat. Het winnen van deze humuszuren is in potentie een veel duurzamere optie, mits de kwaliteit en kwantiteit voldoende zijn en het uiteindelijke energiegebruik voor terugwinning acceptabel is. Op dit moment is er echter nog weinig bekend over het terugwinnen van humuszuren uit afvalwater.

Proefinstallatie
De focus van het onderzoek ligt op het terugwinnen van humuszuren door middel van een proefinstallatie. Deze pilot moet duidelijk maken of humuszuren in afvalwater goed en schoon genoeg zijn om toe te kunnen passen. Proeflaboratoriumonderzoek en analyses maken deel uit van het onderzoek. Tauw zal het onderzoek leiden en zorgdragen voor de rapportage. Triqua/Opure zal met de proefinstallatie water van twee rwzi’s opwerken tot een geconcentreerd humuszuurproduct.