Wereldwijd kampen (dichtbevolkte) steden met klimaatproblemen als overstromingen en hittegolven. Zo ondervindt Kaapstad de ergste droogte sinds een eeuw en legt al de strengste beperkingen voor watergebruik op die ooit zijn ingevoerd. Tauw brengt oplossingen in kaart om de problemen in deze kwetsbare gebieden in Zuid-Afrika aan te pakken.

Economische missie Zuid-Afrika
Vanuit diverse sectoren zoals ruimtelijke ordening, volksgezondheid en rampenbestrijding is er behoefte aan instrumenten om de kwetsbaarheid in deze gebieden te beoordelen. Daarom heeft Tauw onlangs een op GIS gebaseerde hittestresskaart voor Johannesburg opgesteld. Deze is in november 2017 tijdens de economische missie aan Zuid-Afrika gepresenteerd en met grote belangstelling ontvangen.

Gedurende de missie is gebleken dat er een schat aan kansen ligt voor innovatieve Nederlandse ondernemingen om hulp te bieden bij het aanpakken van plaatselijke uitdagingen. Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, zullen we duurzame en veerkrachtige steden moeten bouwen door gebruik te maken van de sectoren die in deze handelsmissie vertegenwoordigd zijn: water & maritiem, klimaat en technologie, sectoren die cruciaal zijn voor de beoogde transformatie.

Implementatie in Zuid-Afrika
Tauw werkt nauw samen met belanghebbenden in Zuid-Afrika om de effecten van klimaatverandering in beeld te brengen. Het onderzoek – dat in samenwerking met universiteiten in Kaapstad en Johannesburg wordt uitgevoerd – concentreert zich op het:

  • Verifiëren van de droogtestresskaart
  • Ontwikkelen en in kaart brengen van oplossingen om de temperaturen in dichtbevolkte stedelijke gebieden omlaag te brengen
  • Veerkrachtiger maken van steden

De lessen die we geleerd hebben uit deze benadering in Europa en Azië zullen we aanwenden bij de implementatie in Zuid-Afrika. De strategie en resultaten worden gepresenteerd tijdens de Adaptation Futures 2018 conferentie in Kaapstad.

Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA)
Tijdens de Adaptation Futures 2018 conferentie zal ook de Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) van start gaan. Tauw heeft zich aangesloten bij het GCECA netwerk Groningen tijdens de klimaattop in november 2017.

Het belangrijkste doel van het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) is om ervoor te zorgen dat landen en organisaties zich beter kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het centrum zal een breed netwerk van internationale partners samenbrengen, waaronder leidende kennisinstituten, bedrijven, NGO’s, lokale en nationale overheden, internationale organisaties en de financiële sector. The Global Centre of Excellence on Climate Adaptation zal onderdak vinden in Rotterdam en Groningen.

Meer informatie over onze kennis op het gebied van klimaatadaptatie