Tauw onderzoekt aanleg gesloten waterkringloop in Kerkrade-Oost

Tauw heeft eind 2016 in opdracht van de woningcorporatie HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, Waterleiding Maatschappij Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van een gesloten waterkringloop in het gebied Bleijerheide in Kerkrade-Oost. In het gebied waar nu nog drie hoogbouwflats staan, moeten rond 2020 zo’n 100 tot 200 nieuwe sociale huurwoningen zijn gerealiseerd. Hierbij maken de partijen zoveel mogelijk gebruik van oude materialen uit de flats om invulling te geven aan de circulaire economie. 

Zuiveringsstappen 

De gesloten waterkringloop voorziet in de opvang van hemelwater van daken om het vervolgens in een ondergrondse buffer op te slaan. Vervolgens vindt een aantal zuiveringsstappen plaats om het hemelwater op te werken tot drinkwater. Hierbij gaat het om een zandfilter, een UV-installatie, een waterstofperoxidebehandeling en een actief koolfilter. 

Afvalwater

Het sanitatieconcept voorziet ook in de aanleg van een dubbel rioolsysteem voor twee gescheiden stromen van grijs en zwart afvalwater. Het grijze afvalwater is het water van de gootstenen, douches en wasmachines. Het zwarte water is toiletwater. Het zwarte afvalwater gaat naar een vergister om energie op te wekken. Het grijze water gaat naar een helofytenfilter om het te zuiveren. Het effluent dat overblijft wordt weer gebruikt als wasmachinewater. De rest wordt in de grond geïnfiltreerd. 

Dakoppervlak

Uit de eerste resultaten van de studie blijkt volgens Paul Telkamp, senior adviseur en specialist nieuwe sanitatie bij Tauw, dat er niet genoeg dakoppervlakte beschikbaar is om het hemelwater op te vangen en tot drinkwater op te werken. Daarom blijft een aansluiting op het waterleidingnet waarschijnlijk noodzakelijk. Tauw onderzoekt de mogelijkheid om elders op het terrein extra dakoppervlak te genereren met zonnepanelen, bijvoorbeeld overdekte parkeerplaatsen, 

Studieobject

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zijn bij de studie betrokken om de potentie van decentrale watersystemen in kaart te brengen, stelt Erwin de Bruin, adviseur strategie en innovatie van WML. Beide bedrijven zijn volgens hem vooral geïnteresseerd in de vraag wat de opkomst van dergelijke systemen betekent voor hun vrij centraal georiënteerde bedrijfsvoering. De samenwerkingspartners hierbij ook naar de ervaringen in Sneek waar een vergelijkbaar nieuw sanitatiesysteem is gebouwd. Zo voorziet het sanitatieconcept in Kerkrade-Oost ook in de aanleg van vacuümtoiletten en voedselvermalers om zwart en grijs water apart te verwerken. 
De Bruin benadrukt dat het om een studie gaat en dat het nog lang niet zeker is of het project doorgaat. De besluitvorming (medio 2017) over deelname en schaalgrootte door de directies/besturen van de diverse partijen moet nog plaatsvinden.