Tauw ondersteunt bij beoordeling veiligheid dijken in Flevoland

De nieuwe normen van het Wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI) geven aan hoe veilig een dijk moet zijn om ons te beschermen tegen overstromingen. Om ervoor te zorgen dat de dijken in Flevoland aan deze nieuwe normen voldoen, gaat waterschap Zuiderzeeland in korte tijd alle dijktrajecten in Flevoland beoordelen. Een enorme klus waaraan ook Tauw bijdraagt.

Een team van specialisten van waterschap Zuiderzeeland is onlangs begonnen om de waterveiligheid van het eerste dijktraject – de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug (traject 8.3) – te beoordelen aan de hand van deze WBI systematiek. De eindresultaten hiervan worden gerapporteerd aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die toezicht houdt op de veiligheid van de dijken.

Barbara Bouman, die vanuit Tauw deel uitmaakt van het team, spreekt van een uitdagende klus. “We hebben te maken met interessante vraagstukken, zoals ‘hoe om te gaan met golfoverslag in de huidige WBI systematiek’ of ‘wat is een relevant schuifvlak bij de beoordeling van macrostabiliteit’? Vraagstukken die de experts van de helpdesk WBI van Rijkswaterstaat flink bezighouden en weer leiden tot nieuwe inzichten. Kortom een boeiend en complexe opgave waarin het soms pionieren is met deze nieuwe wijze van beoordelen.”

De dijktrajecten die hierna volgen zijn traject 8.1 de dijken langs het Eemmeer en Gooimeer en traject 8.2 de Oostvaardersdijk gelegen aan het Markermeer.

Bron: Website Tauw