Tanja Klip-Martin geridderd

Tanja Klip-Martin is tijdens de jaarlijks lintjesregen daags voor Koningsdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Klip-Martin was tot 1 januari 2021 dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe en is lid van de Eerste Kamer (namens de VVD). Daarvoor was zij gedeputeerde in de provincie Drenthe (van februari 2005 tot maart 2013) en wethouder in de gemeente Coevorden (van april 2002 tot februari 2005). Zij begon haar loopbaan in 1980 echter als kunsthistoricus.

Als gedeputeerde in Drenthe beheerde Klip-Martin de portefeuilles milieu, bodem, klimaat, energie en waterbeleid. In maart 2013 werd zij dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe en daar speelde ze vervolgens een belangrijke rol bij de bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast richtte zij zich met name op de samenwerking met kennisinstellingen om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren en de verbinding te zoeken met jong talent. Met Hogeschool Van Hall Larenstein zette zij bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst op, waardoor tientallen studenten afstudeerden bij Vallei en Veluwe en een aantal van hen vervolgens een watertraineeshipprogramma volgden.