Tammo Bult benoemd tot president EFARO

Tammo Bult benoemd tot president EFARO

IMARES-directeur dr. ir. Tammo Bult is op 4 juni verkozen tot president van EFARO, 
de Associatie van Europese Visserij en Aquacultuur Onderzoeksinstituten. Deze vereniging telt 27 directeuren van instituten op het gebied van visserij en aquacultuur. 
De EFARO, opgericht in 1989, heeft als doel om duurzame ontwikkeling, management en gebruik van marien hulpbronnen mogelijk te maken. De leden zijn verantwoordelijk voor de beschikbare experts, expertise en faciliteiten in Europa.
EFARO is een belangenvereniging die opkomt voor de belangen van de onderzoeksinstituten, waaronder de claim die op onderzoekers wordt gelegd om advies te geven in internationaal verband (ICES, STECF) en hoe dat wordt gefinancierd. Ook oefent EFARO invloed uit op de onderzoeksagenda en calls vanuit Brussel. 
Daarmee heeft de functie van president EFARO een strategisch waarde in Europese netwerken en EU programma’s als Horizon 2020. Tammo vervult deze rol de komende twee jaar naast zijn werk als directeur van IMARES Wageningen UR.
Tammo Bult zegt vereerd te zijn met deze benoeming en zich samen met de leden te gaan zich inspannen voor met name een duidelijke profilering richting Brussel.