Symposium Waterlink zet commercieel beschikbare innovaties in het zonnetje

De tweede editie van Waterlink werd minder goed bezocht dan vorig jaar (300 aanwezigen), maar trok nog altijd ruim 200 belangstellenden naar het WTC in Leeuwarden. De bezoekers mochten donderdag tijdens het symposium in een laatste en derde fase beslissen wie de strijd om de WIS-Award zou gaan winnen. De eerste ronde werd gespeeld tijdens de Aquatech, de tweede ronde via het internet en donderdag vond in Leeuwarden de finale plaats. Daar liet publiekslieveling Stefan van der Molen met een korte aanstekelijke presentatie de andere genomineerden, die deze middag nog één keer twee minuten mochten pitchen, achter zich. 

‘Buienradar’ van de waterkwaliteit
Met de iQWtr, kunnen duikers, kinderen, booteigenaren en vissers eenvoudig een watermonster nemen door een foto te maken met hun smartphone waarna ze via een app de waterkwaliteit kunnen vaststellen. Door de data te delen op een website kan, zoals iemand het uitdrukte, analoog aan de buienradar, voor waterlocaties een radar voor de waterkwaliteit ontstaan. Mark Boeren won met de IVG-C Coolwater de door Wetsus beschikbaar gestelde tweede prijs. De IVG-C Coolwater maakt het mogelijk koelwatertorens of verdampingscondensors zonder chemicaliën, met een laag waterverbruik en een verlaagd energieverbruik te exploiteren. 

met in het midden WIS winnaar Stefan van der Molen            Foto: Jaap Spieker
Waterneutrale melkveehouderij
Na de prijsuitreiking konden de aanwezigen een workshop volgen. Op de workshoplijst prijkte een nieuw onderwerp voor de watertechnologiesector: de waterneutrale veehouderij. Jan Visch, projectleider bouw van de nieuwe Dairy Campus in Leeuwarden schetste de opgave die zijn team binnen anderhalf jaar moet realiseren. De Dairy Campus die voortbouwt op de huidige proefboerderij ten zuiden van Leeuwarden, wordt een centrum met een drieledig doel: onderzoek en innovatie in de melkveehouderij, onderwijs en samenwerking in de zuivelketen. Het bedrijf krijgt stallen voor 550 melkkoeien en jongvee op een grondoppervlak van 350 hectare. Vanzelfsprekend hoort daar ook een hele waterhuishouding bij. Koeien consumeren tussen de 80 en de 100 liter water per dag en verder is er veel water nodig voor het spoelen van de installaties en voor schoonmaak. Harm Wemmenhove, onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research, rekende voor dat er in de nieuwe situatie aan opgevangen regenwater en opgepompt bronwater ca. 25000 m3 water beschikbaar kan zijn. Hij nodigde iedereen uit om, zeker nu de echte bouw van de Campus nog kan worden beïnvloed, met innovatieve ideeën te komen op het gebied van waterwinning, – besparing, – recycling en mogelijkheden van hergebruik om zo voor de Dairy Campus, maar uiteindelijk ook voor andere melkveebedrijven, te komen tot een waterneutrale melkveehouderij. 
Gevolgen Activiteitenbesluit
De gevraagde oplossingen zijn nodig, omdat het Activiteitenbesluit melkveebedrijven ertoe zal dwingen om de afvalwaterstromen op het bedrijf en op het erf te zuiveren voor ze worden geloosd. Wemmenhove is daarom op zoek naar financieel haalbare oplossingen die praktisch toepasbaar zijn op een melkveebedrijf. De deelnemers kwamen met diverse suggesties over regenwateropvang, toepassing van al beschikbare decentrale zuiveringstechnologieën en een integrale studie naar de afvalwaterstromen op de Dairy Campus en het advies om in eerste instantie de afvalwaterstromen gescheiden te houden. Zo was de workshop een aanzet voor het echte werk dat nog moet komen, want In 2014 start Dairy Campus met het ‘Innovatieprogramma Dairy Campus’ en dat programma biedt ondernemers en onderzoekers, ook uit de watertechnologiesector, kansen en mogelijkheden om innovatieve oplossingen daadwerkelijk toe te passen. 
Water Alliance
Directeur Hein Molenkamp van Water Alliance toonde zich bij de aftrap van het symposium positief over de ontwikkeling van de netwerkorganisatie. Het ledental van de Water Allliance is ieder jaar nog gegroeid, met in 2013 zelfs een groei van 30 naar 50 leden, waarvan diverse leden afkomstig zijn van buiten de regio. Ook met de samenwerking binnen de watercoalitie (met VLM, Aqua Nederland en NWP) gaat het volgens Molenkamp goed. Die brengt duidelijk meer kracht in de externe presentatie van de Nederlandse watersector. Wel zal het een pragmatische samenwerking blijven met behoud van de identiteit van de afzonderlijke partners.