Symposium opening Omzet.Amersfoort: ‘Alles wat u wilt weten over fosfaatterugwinning op rwzi’s’

Op vrijdagochtend 17 juni worden de verschillende aspecten van fosfaatterugwinning op rioolwaterzuiveringen toegelicht in een symposium: uitdagingen, marktkansen, juridische aspecten, kwaliteitsaspecten, duurzaamheidsaspecten, etc, etc.

U kunt zich hier aanmelden voor dit symposium, het volledige programma vindt u via deze download.

De zuivering van Amersfoort is omgebouwd tot een 'fabriek' van energie en grondstoffen. Uit huishoudelijk afvalwater wordt energie opgewekt en worden grondstoffen als fosfaat en stikstof teruggewonnen. Met toepassing van de Pearl® technologie levert dit jaarlijks naar schatting 900 ton hoogwaardig kunstmest op.

En dan nog dit:
Op donderdagmiddag 16 juni organiseert STOWA ook op rwzi Amersfoort een symposium over interessante innovatieve LIFE+ projecten. Klik hier voor meer info. Dit LIFE-event is uitermate goed te combineren met dit symposium. Voor beide evenementen dient u zich apart op te geven.

(Persbericht Stowa, mei 2016)