Sweco Nederland maakt ontwerp Duitse ozoninstallaties gereed voor Nederlandse markt

Sweco Nederland gaat de komende twee jaar het ontwerp van Duitse ozoninstallaties gereedmaken voor de Nederlandse markt. Hierbij borduurt het advies- en ingenieursbureau voort op ervaringen van Sweco Duitsland met ozoninstallaties.

Sweco Duitsland is intensief betrokken bij de planning, dimensionering en bouw van installaties voor de verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen. De Duitse collega’s hebben volgens Jans Kruit, senior watertechnoloog bij Sweco, allerlei technologieën en combinaties van technologieën getest. Daarom pleit hij opnieuw voor meer aandacht in Nederland om de Duitse kennis om medicijnresten verwijderen beter te benutten. Bovendien blijkt volgens hem uit de ervaringen in Duitsland dat investeringen in waterzuiveringsinstallaties met actief kool en ozon lager liggen dan beleidsmakers vaak denken. Dat blijkt volgens Kruit ook uit de laatste STOWA-onderzoeken.

Bezoek
Een groep Nederlandse waterschappers bezocht in mei op uitnodiging van een aantal Sweco-specialisten uit Nederland en Duitsland de grootste ozoninstallatie voor de verwijdering van microverontreinigingen in West-Europa. De installatie staat op rwzi Aachen-Soers waar ongeveer 450.000 inwoner equivalenten wordt gezuiverd tot vergaande stikstof en fosfaatverwijdering.
In Duitsland gaat men volgens Kruit nu een stap verder in het nog schoner maken van het afvalwater. In de afgelopen jaren zijn al een groot aantal installaties voor de verwijdering van medicijnresten en ander microverontreinigingen met behulp van ozon- en aktief -kool technologie gerealiseerd. De installatie op rwzi Aachen-Soers is volgens hem echter de grootste en de nieuwste. De ozoninstallatie is eind 2017 in bedrijf gegaan en in april dit jaar geopend. Sweco was betrokken bij de gehele ontwerp- en realisatiefase en verzorgt momenteel de opstartfase.

Presentaties
Het bezoek startte met twee presentaties: een introductie over de rwzi en een presentatie van Sweco over speciale ontwerpaspecten van de ozoninstallatie. Daarna bekeek de delegatie de ozoninstallatie. Kruit: “Het meest opvallend was het opvoergemaal naar de ozoninstallatie. Van de ozoninstallatie zelf konden wij de apparatuur, zoals de ozongenerator, bekijken. Voor de rest is alles volledig afgedekt.” De ozoninstallatie behandelt in Aachen-Soers het volledige jaardebiet van de rioolwaterzuiveringsinrichting, namelijk 25 miljoen m3/jaar (maximaal 10.000 m3/h)

Ozongenerator
Na de bezichtiging volgde nog een presentatie van Xylem over hun specifiek ontwerp van de ozongenerator aangaande rendement en energieverbruik. Vervolgens was er een presentatie over het begeleidend onderzoeksproject van het waterschap Wasserverband Eifel-Rur. In dit onderzoek is uitgebreid het effect van de ozoninstallatie op het effluent en het oppervlaktewater onderzocht. “Uit de resultaten blijkt dat het effluent van de ozoninstallatie, ook zonder nabehandeling, veel minder eco-toxicologisch is dan het effluent uit de nabezinktanks. Dat is een mooi resultaat”, stelt Kruit.