Suez zet in op reinigen afvalwater en meer bewustwording in Casablanca

Uitkijkend over het – op een enkele visser na – lege, schone strand en de woeste oceaan vanuit de vorig jaar door de koning geopende fabriek van Eaucean in Sidi Bernoussi is het lastig je voor te stellen dat deze kust ten oosten van Casablanca tot voor kort zwaar vervuild was. Op diverse plekken werd ongezuiverd rioolwater rechtstreeks op zee geloosd. Er waren veel klachten over stank, het water was ongezond voor zwemmers en vissen en het strand lag vol met plastic en ander aangespoeld afval.


>foto Waterforum

De Marokkaanse dochterorganisatie Lydec (waarin Suez een meerderheidsbelang heeft) begon in mei 2011 met een ambitieus project –totale kosten 130 miljoen  euro – voor de verwerking van afvalwater en kustbescherming voor een gebied dat zich uitstrekt van de haven van Casablanca tot de stad Mohemmedia. Over een lengte van 24 km werd parallel aan de kust een riolering aangelegd met een doorsnede van tussen de 900 en 2.500 mm. Vanuit negen tussenstations wordt het water hierdoor naar de fabriek in Sidi Bernoussi gepompt.


>foto Lydec

Blauwe boei
Trots leiden medewerkers ons rond op de nieuwe afvalwaterverwerkingscentrale, de grootste in zijn soort in Afrika. We zien hoe via grove roosters (35 mm en 10 mm) het eerste vuil uit het water wordt geharkt en hoe in een andere hal in bezinkbakken het zand wordt opvangen (dat wordt hergebruikt in de bouw) en olie en vetten uit het water wordt gefilterd.

 
>foto'Waterforum

Na een beluchting van het overgebleven afvalwater, loost Lydec dit alsnog op zee. Wie goed kijkt ziet in de verte een blauwe boei. Die markeert het eind van de uit Noorwegen ingevaren 22 kilometer lange effluentleiding, die op een diepte van 20 meter, het afvalwater alsnog loost. “Het reinigend vermogen van de zee doet de rest”, stelt Hamid El Misbahi, Lydec directeur Studies en Grote Projecten. “En natuurlijk”, zo beaamt hij, “sluit Marokko hiermee de cirkel nog niet. Een deel van de vervuiling, neem de microverontreinigingen, komt op deze manier alsnog terug in het milieu. Maar we hebben ook te maken met budgetten. Het is een eerste stap waarmee we voldoen aan de doelstellingen uit het Masterplan van Marokko.”

Het resultaat is voor Marokko heel belangrijk. Het verschil met de zwaarvervuilde kust van voorheen is enorm. Binnen Marokko wordt deze methode dan ook als zo succesvol gezien, dat andere kuststeden als Tanger en Rabat deze overnemen.

Fullscale
Lydec CEO Jean-Pascal Darriet beaamt desgevraagd dat een fullscale reiniging natuurlijk nog beter zou zijn. “Maar dat is financieel niet op te brengen. In het Masterplan van de regering is dat alleen begroot voor steden in het binnenland. De investering die het volledig reinigen van het afvalwater vraagt kan Casablanca als stad nu niet opbrengen.”

Hij geeft aan dit als tussenstap te zien. Niet voor niets heeft het gastland van de COPP22 zich in haar milieudoelen vastgelegd op een honderd procent behandeling van afvalwater in 2030. Marokko trekt voor het nationale sanitatie programma 5 miljard euro uit.

Juist in een land als Marokko zou een volgende stap, het recyclen van afvalwater, van grote betekenis zijn, beaamt ook Yann Fajolles, technisch directeur van Lydec. “Waterschaarste is hier probleem nummer 1.” Hij wijst op een project in Medouina waar Lydec het al mogelijk maakte het gezuiverde afvalwater te hergebruiken voor irrigatie in de landbouw.

Bewustwording
Lydec gebruikt het Oostkust-project om de bewustwording van het belang van schoon water aan te wakkeren. Eerder waren vrijwilligers actief om het nog overgebleven afval op de stranden op te ruimen. In de fabriek is een indrukwekkend vormgegeven blauwverlichte hal alle informatie te vinden over afwaterzuivering en –recycling en de bouw van de fabriek. Bezoekers lopen in deze EacéanFalerie op het eind tegen een grote glazen wand aan van waaruit in de verte de blauwe boei is te zien die het eind van de pijpleiding markeert. De galerie wordt druk bezocht door schoolklassen.


>foto Lydec