waterbesparende concepten
Op de TU Delft Campus zijn twee proeftuinen waarin start-ups, scale-ups, mkb's, studenten en wetenschappers waterconcepten testen, verbeteren en demonstreren. Een ervan is de WaterStraat (foto: Dunea).

Ondernemers met een slimme oplossing voor het omgaan met extreme hitte of regenval, krijgen nu de kans deze verder te ontwikkelen. De provincie Zuid-Holland stelt hiervoor via een Europese subsidieregeling €800.000 beschikbaar. De ondernemers kunnen de subsidie aanvragen via een voucherregeling van VPDelta.

VP Delta creëert proeftuinen waarin startups, mkb’ers, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovaties gericht op klimaatadaptatie kunnen testen en verbeteren. Dankzij die kleinschalige tests kunnen innovaties verder worden opgeschaald. Via de proeftuinen ontstaat ook een zicht op de vraagstukken van gemeenten. De provincie Zuid-Holland is van plan om de innovaties in de praktijk in Zuid-Holland toe te passen.

Twee vliegen in één klap

De voucherregeling moet ervoor zorgen dat de innovaties sneller in de praktijk kunnen worden toegepast. “Dat is uiteraard van belang nu we vaker te maken krijgen met bijvoorbeeld extreme regenbuien. Tegelijk helpen we deze ondernemers zo een stap verder met hun product. Zo slaan we twee vliegen in één klap”, stelt gedeputeerde Meindert Stolk van Economie en Innovatie, Klimaatadaptatie op de website van provincie.

Meer informatie

VPdelta+ is een programma dat wordt uitgevoerd door het Innovation & Impact Centre van de TU Delft. De provincie Zuid-Holland is een van de partners. De vouchers zijn te besteden voor ondersteuning aan ondernemers via het VPdelta+ innovatieprogramma voor klimaatadaptatie. Hierbij is ook het Erasmus Centre for Entrepeneurship betrokken. Ondernemers die nog niet zijn aangesloten bij VPdelta kunnen ook een aanvraag voor ondersteuning doen.