Studiereizen Wereldbank leiden wereldwijd tot leads voor de watersector

De Wereldbank wil de delegaties uit ontwikkelingsgebieden laten zien hoe wij hier ons watermanagement uitvoeren en wat de vruchten zijn van het bestuursmodel dat Nederland hiervoor hanteert. Vorige week vond een studiereis plaats waarbij minister Schultz van Infrastructuur en Milieu, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en de kersverse wethouder voor duurzaamheid Choho in Amsterdam aanwezig waren. De 25-man tellende delegatie bestond uit een minister, een burgemeester en verder hoge ambtenaren uit Bangladesh, China, Filippijnen en Vietnam, naast tien medewerkers van de Wereldbank.
Vorig jaar vond de eerste ‘study tour’ plaats en ging de aandacht vooral uit naar stedelijk waterbeheer. Dit jaar werd het aandachtsveld breder getrokken. Een druk programma bracht de delegatie naar de Maasvlakte en de Drechtsteden, de kwetsbare regio’s in het land waar lokaal watermanagement het falen van het watersysteem moet voorkomen. In het Rotterdamse WTC werden kennissessies op de conferentie Delta’s in times of climate change bijgewoond. Ook IJburg stond op de agenda, het toonbeeld van compacte stedelijke ontwikkeling in een voormalig havengebied. 
Sociale component
“De interesse in ‘zachte’ maatregelen met ecosystemen in plaats van hoge dijken is groot”, zegt Maarten Gischler, senior-adviseur water bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, die het bezoek vergezelde. “Ook in Azië zien we dat extreme weersomstandigheden – enorme droogte in de zomer tot overstromingen later in het jaar – steeds meer schade veroorzaken en dat steeds hogere dijken geen uitkomst bieden. Nederland heeft dit soort landen in allerlei opzichten veel te bieden. Ons land heeft een collectief systeem van waterbeheer en -zuivering en drinkwaterwinning, inclusief de financiering in de vorm van belastingen. Het waterbeheer is er voor alle burgers. Deze sociale component is belangrijk voor de Wereldbank. In dit soort landen is de watervoorziening er vaak alleen voor de rijken.”
Vermarkten
De studiereizen worden bekostigd uit het Water Partnership Programme (WPP) van de Wereldbank, waar ook ons land financieel aan bijdraagt. De delegatieleden komen uit landen die geld van de Wereldbank lenen. Gischler: “De study tour biedt ons een uitstekende kans de Nederlandse expertise op het gebied van water aan te prijzen en te vermarkten. De deelnemers aan de studiereis komen hier inspiratie opdoen hoe ze thuis hun watermanagement op kunnen pakken. Het gaat om projecten die uit kunnen monden in het inhuren van Nederlandse kennis.” De studiereis van vorig jaar leverde al vervolgtrajecten op volgens Gischler. In Senegal bereiden de Wereldbank en Nederland een studie voor op het gebied van kustbescherming. In Dar es Salaam zijn Witteveen + Bos en Deltares in gesprek met de lokale overheid over een bijdrage aan een masterplan voor deze grootste stad van Tanzania. “Niet dat de opdrachten binnenstromen, maar er zijn leads”, glundert Gischler.
Spin-off
De spin-off van de recente studiereis lijkt eveneens beloftevol. De delegatieleden uit de Filipijnen hebben gezegd de hier opgedane inzichten toe te willen passen bij de implementatie van een stedelijk ontwikkelingsplan voor de 17 miljoen mensen tellende metropool van Manilla. “Concreet hebben zij grote interesse voor onze Ruimte voor de Rivier-aanpak. In Manilla worden de drooggelegde rivierbeddingen in de zomer door migranten gebruikt voor illegale bouwsels om tijdelijk in te wonen. In het regenseizoen spoelen die weg. De overheid zoekt naar een oplossing om de overstromingen dusdanig te temmen dat dat er meer ruimte voor permanentere bewoning komt”, aldus Gischler. Ook het inrichten van een kenniscentrum in Bangladesh kan werk opleveren voor onze ingenieursbureaus en kennisinstellingen. “De Bengalen hebben expliciet aangegeven dat samen met Nederland te willen doen. De deur staat in elk geval open.”