Studenten ontwerpen dijk van de toekomst

Ontwerp de dijk van de toekomst. Dat was de opdracht van de Unie van Waterschappen aan masterstudenten Water and Environment van de TU Delft tijdens een challenge op 22 mei.

Waterschappen zijn hard op zoek naar hydrologen. Die zijn namelijk nodig als experts voor het versterken van dijken en maatregelen voor wateroverlast en droogte. Daarnaast zoeken de waterschappen civiel technisch ingenieurs voor dijkversterkingen. De Unie is daarom partner van de studievereniging Water and Environment van de TU Delft. Samen hebben zij deze challenge georganiseerd.

4 TEAMS, 3 RONDES

Tijdens de challenge konden de studenten kennismaken met het werk en de uitdagingen van de waterschappen. Dat deden ze in de vorm van drie opdrachten, waarbij ze de dijk van de toekomst moesten bedenken. In de eerste ronde ontwierpen de 4 teams een future proof dijk. In de tweede ronde verrijkten ze hun ontwerp met aandacht voor duurzaamheid en circulair gebruik van materialen om de dijk te versterken. In ronde 3 pasten ze hun ontwerp toe op een casus voor dijkversterking in het rivierengebied bij Ochten.

WINNAAR

De uiteindelijke winnaar werd de sponsdijk. Een dijk met een soort spons op de kruin, die groeit bij een hogere waterstand. Opvallend bij de meeste ontwerpen was dat de studenten uitgingen van een dijk die af en toe kan overstromen. Kritische noot van de jury: “Houd wel rekening met omgevingsmanagement, waarbij ook aandacht is voor de wensen van de bewoners in het gebied waar je de dijk wilt bouwen.”

VERVOLG

De uitkomsten van de challenge bieden de waterschappen mooie ideeën. De ontwerpen zijn niet direct toepasbaar, maar er wordt wel gekeken of er in een vervolgchallenge (voor mbo, hbo en wo) verder gewerkt kan worden met deze ontwerpen. Bijvoorbeeld voor de sponsdijk: welke constructie gebruik je, welke materialen zijn geschikt?