Struviet uit afvalwater vliegtuigen ‘vergroent’ Schiphol

Voor de pilot moest een reactor, waarin de struvietkorrels worden gevormd, bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie worden geplaatst. Evides beheert de industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op Schiphol en zal die installatie binnenkort gaan verbouwen. Schiphol en Evides gaan nu onderzoeken of het winnen van struviet straks een vaste plaats in het zuiveringsproces kan krijgen.

Veilig gebruik
Het gevormde struviet is door KWR geanalyseerd op samenstelling, verontreiniging met pathogenen en microverontreinigingen. ‘Er zijn lage concentraties van indicatoren voor pathogenen gemeten, maar door de toepassing langs de landingsbanen lijkt de toepassing van het product niet tot een hoger risico te leiden’, aldus de onderzoekers.  bnKWR concludeerde op basis van de pilot dat fosfaatterugwinning door middel van struvietproductie op AWZI Schiphol haalbaar is.

Kostenbesparing
Een belangrijke voorwaarde voor struvietterugwinning is de invoering van biologische fosfaatverwijdering op de AWZI. Op dit moment is de belangrijkste onzekerheid of het verwijderingsrendement van 85% voor fosfaat in de struvietreactor ook continue haalbaar is. De kostenbesparing die de productie van struviet oplevert zit, vooral in de AWZI en is gerelateerd aan de reductie van het ijzerverbruik en afvoer van chemisch slib (ijzerfosfaat).

Vogels
De korrels dragen op Schiphol bij aan een gezonde conditie van het gras en houden op die manier vogels op afstand. Vogels zijn dol op kale grond omdat ze daar makkelijker wormen kunnen vangen. Dankzij het gras wijken de vogels uit naar andere plekken en zo heeft het vliegverkeer geen last van hen.