Strukton installeert laatste caisson Venetië

Strukton heeft de elementen, van elk 60 meter lang en 46 meter breed en 10 meter hoog, ingevaren ten hoogte van Chioggia, bij de lagune van Venetië. Het eerste caisson, met een gewicht van 21 miljoen kilo, werd op 7 juni geplaatst. De opdracht vereiste grote precisie omdat de afwijking in alle richtingen hooguit 10 mm mocht bedragen. Volgens Strukton is de opdracht “op tijd en naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.”

Bouwdok
De acht enorme caissons zijn in 2012 en 2013 gebouwd in een bouwdok. Na de bouw is het bouwdok onder water gezet. Daar lagen de caissons te wachten voor het opdrijven, transporteren en afzinken. Sleepboten hebben elk betonnen gevaarte naar de ingang van de lacune gevaren. 
Chioggia heeft een zeer grote vissersvloot, waardoor de afsluiting van de inham zo kort mogelijk moest duren. Elke afsluiting mocht 24 uur in beslag nemen. Ook moesten de medewerkers bij de afzinkoperatie rekening houden met de grote stroomsnelheden; als gevolg van eb en vloed stroomt het water van de lagune twee keer per dag door de opening van de inham. Daarnaast moest ook bij golven tot 75 cm worden afgezonken.

Stormvloedkering
Aan de stormvloedkering, die Venetië moet afschermen van de Adriatische Zee, wordt al 10 jaar gewerkt door vele partijen. De stormvloedkering wordt aangelegd bij de drie ingangen van de lagune; bij de plaatsen Lido, Malamocco en Chioggia. Het systeem van caissons en beweegbare vloeddeuren wordt alleen gesloten bij extreem hoog water, vergelijkbaar met de Maeslantkering bij Hoek van Holland. Naar verwachting is het systeem in 2017 klaar voor gebruik.