Inspectie aan de binnenzijde van de noordelijke balg van de stormvloedkering Ramspol (foto: Rijkswaterstaat).

Van 31 augustus tot en met 4 september inspecteert Rijkswaterstaat de noordelijke balg van stormvloedkering Ramspol. Bij de inspectie aan de binnenzijde van de balg wordt een drone gebruikt om de conditie van het balgdoek in kaart te brengen. Zo kan schade tijdig worden ontdekt en indien nodig gerepareerd. Daarnaast worden ook alle veiligheidssystemen getest.

De inzet van een drone bij inspecties heeft volgens Rijkswaterstaat veel voordelen: het is minder arbeidsintensief en de beelden geven een beter en helderder beeld van de schades en reparaties. Daarnaast zijn die beelden achteraf nauwkeurig te bekijken en te vergelijken met voorgaande inspecties.

Veiligheid
Tijdens de inspectiesluiting inspecteert Rijkswaterstaat niet alleen het balgdoek, maar test de dienst ook alle veiligheidsprocedures, die vooraf samen met de betrokken aannemers zijn getraind. In de balg wordt in overdruk gewerkt en daarvoor gelden specifieke veiligheidsmaatregelen.

Vanwege corona geen publiek
Vanwege de geldende coronamaatregelen is het dit jaar voor Rijkswaterstaat niet mogelijk om het publiek uitleg te geven over de stormvloedkering Ramspol. De dienst kan de anderhalvemeterrichtlijn van het RIVM niet waarborgen. Ook het bedieningsgebouw is niet toegankelijk.

Drie balgen
De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Het is de enige balgstuw ter wereld die als stormvloedkering werkt. De totale kering bestaat uit drie balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière vormt van 10 m hoog en 240 m lang. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering geheel automatisch en beschermt ze het achterland. De stormvloedkering wordt ieder jaar voor de start van het stormseizoen getest. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft. Voor het type balgstuw is gekozen omdat Rijkswaterstaat anders zo’n 115 km aan dijken moest ophogen. De kering is een stuk goedkoper.

In maart van dit jaar werd de stormvloedkering voor het laatst gesloten om het achterland te beschermen tegen wateroverlast door een hevige storm (foto: Rijkswaterstaat).